Distriktsnytt
Distriktsnytt
Vi har samlet e-utgavene av Distriktsnytt, som er regionalt medlemsblad for baptistene i Nord-Norge.
Nr 1/2021 Nr 2/2021  
Nr 1/2020 Nr 2/2020 Nr 3/2020
Nr 1/2019 Nr 2/2019 Nr 3/2019
Nr 1/2018 Nr 2/2018 Nr 3/2018
Nr 1/2017 Nr 2/2017 Nr 3/2017
Nr 1/2016 Nr 2/2016 Nr 3/2016
Nr 1/2015 Nr 2/2015 Nr 3/2015

Distriktsnytt redigeres av Hermod Bakkevoll, og gis ut i samarbeid med nettstedet baptist.no og Det Norske Baptistsamfunn.

Siste utgave er lagt ut 8. september 2020

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone