Distriktsnytt
Distriktsnytt
Vi har samlet e-utgavene av Distriktsnytt, som er regionalt medlemsblad for baptistene i Nord-Norge.

Distriktsnytt redigeres av Frank Einar Hansen, og gis ut i samarbeid med nettstedet baptist.no og Det Norske Baptistsamfunn.

Nyeste utgave er publisert 28. oktober 2018

Nr 1/2018 Nr 2/2018 Nr 3/2018
Nr 1/2017 Nr 2/2017 Nr 3/2017
Nr 1/2016 Nr 2/2016 Nr 3/2016
Nr 1/2015 Nr 2/2015 Nr 3/2015

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone