Har du sett eller opplevd noe du ønsker å rapportere?

Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel.

Jeg ønsker å varsle     Hva skjer ved varsel?

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone