Internasjonal misjon
Internasjonal misjon
Det Norske Baptistsamfunn bidrar til misjons- og utviklingsarbeid i Kongo, Myanmar, Tyrkia, Midtøsten, Armenia og Hviterussland. Budsjettet er på nesten fem millioner kroner, inkludert Norad-støtte på to og en halv million.

Les mer om:

Den Demokratiske Republikken Kongo

I den nordligste delen av dette kolossale landet, i provinsen som heter Bas-Uélé, finner vi baptistsamfunnet Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN). Det består av ca. 380 menigheter og ca. 37.0000 medlemmer.

Kirkesamfunnet ble i sin tid startet av de norske baptistmisjonærene Bernard Aalbu og Fridtjov Iversen, og i 2020 var det 100-års jubileum.

Gå til giversiden for å støtte arbeidet i Kongo

Helt frem til 1997 hadde baptistene i Norge misjonærer i Bas-Uélé. Det var misjonsstasjoner i Buta, Likati, Bondo, Monga og Bili. Etter borgerkrigen, som startet høsten 1996, ble det bestemt at en ikke lenger skulle ha misjonærer boende i Kongo.

Samarbeidet mellom CBCN og Baptistsamfunnet i Norge gikk nå inn i en ny fase. CBCN overtok hovedansvaret for bygningene hvor misjonærer hadde bodd, samt lederansvaret for prosjekter og aktiviteter som hadde vært administrert av norsk personell.

CBCN er viktig for befolkningen i Bas-Uélé. De driver helsesentre og sykehus, barne- ungdoms- og videregående skoler, samt annet utviklingsfremmende arbeid som bidrar til oppbygging av samfunnet. Størstedelen av befolkningen i Bas-Uélé er svært fattig. De lever for mindre enn 1 dollar dagen. Kjøpekraften er liten, og folk dyrker selv den maten de spiser.

Staten tar lite ansvar for denne delen av landet. Offentlig ansatte mottar ikke lønn, sykehus får ikke penger til verken drift eller innkjøp av nødvendig utstyr, og skoler får ikke undervisningsmateriell.

Infrastrukturen i Bas-Uélé har gjennom flere ti-år vært elendig. Fortsatt er veiene internt i området i en håpløs forfatning, men hovedveien fra Kisangani til Buta og videre nordover er blitt rehabilitert. Det går nå buss på strekningen.

Likeså bygges mobildekningen stadig ut, og en kan etter hvert kommunisere på telefon i de fleste større tettstedene. Mobilmastene drives av solcellepanel siden det ikke finnes elektrisk kraft i hele Bas-Uélé. Til tross for en tilsynelatende håpløs situasjon har kirken pågangsmot, visjoner og håp for fremtiden!

Baptistene i Norge bidrar økonomisk til at CBCN kan avhjelpe noe av den vanskelige situasjonen som landsdelen befinner seg i.

Ved hjelp av innsamlede midler og NORAD-støtte, bidrar vi til følgende aktiviteter:

 

Myanmar

På begynnelsen av 2000-tallet ble Det Norske Baptistsamfunn (DNB) velsignet med mange nye medlemmer fra Myanmar, fra folkegruppene Chin og Karen.

Chin-baptistene i Norge har dannet sin egen organisasjon, Norwegian Christian Chin Federation (NCCF), og sommeren 2017 ble denne organisasjonen innlemmet som en arbeidsgren i DNB.

Lederne i NCCF og lederne i DNB har snakket sammen om viktigheten av å ha et felles engasjement i Chin-staten, og i mars 2019 dro et team dit for å vurdere et eventuelt samarbeidsprosjekt.

NCCF hadde valgt Kanpetlet Township Baptist Assosiation (KTPA) som en mulig partner, og støtte til internat-drift som et mulig prosjekt.

Blant Chin-folket i Chin-staten er det en stor andel kristne. I Kanpetlet-området er det få kristne sammenlignet med resten av staten. De største religionene her er Buddhisme og Animisme.

Kanpetlet ligger i den sørlige delen av Chin-staten, og er både by og kommune. En stor del av befolkningen i kommunen bor i avsidesliggende landsbyer. For at barna herfra skal få skolegang, er det vanlig å sende dem til buddhistiske kloster i byen.

På buddhistiske kloster/internat får elevene alt – mat, klær og skolemateriell, samt at det er ansatte som hjelper dem med leksene. Ungdommer fortsetter ofte å bo på disse internatene når de tar utdannelse, for da blir det lettere for dem å få jobb. Flere konverterer fra kristendom til buddhisme når de bor her. Baptistkirken i Kanpetlet har eksempler på at ungdommer som har blitt døpt, har konvertert i løpet av studietiden.

For kristne familier som ønsker å gi barna en kristen oppdragelse er det derfor vanskelig å sende barna til et buddhistisk kloster, og mange barn får aldri anledning til å gå på skolen.

KTBA vil tilby internat i kristen regi til barn og unge fra baptistfamilier, men de ser også på et slikt internat-tilbud som et misjonsarbeid overfor barn og unge som kommer fra ikke-kristne familier.

 

NCCF og DNB støtter disse tiltakene for å øke muligheten for skolegang for barn og unge i kommunen Kampetlet:

15 elever på internat.

KTBA driver et internat for elever som kommer til byen for å gå på videregående skole. Fordi tenåringene kommer fra fattige familier, får de bo gratis. KTBA dekker kostnader til vedlikehold, vann og strøm, men mottar støtte fra en tverrkirkelig organisasjon i Haka til å kjøpe mat til elevene, samt for å lønne to internatledere og en kokk.

Det er plass til 50 elever, men de mottar kun støtte til 35 stk.

Vi støtter dem med utgifter til mat for 15 elever, pluss en studieveileder som kan være til hjelp for alle de 50 elevene som bor der. Problemet for mange elever fra landsbyene er at de har et dårligere nivå enn elevene fra byen, og klarer ikke å «henge med». Da er det til stor nytte med en studieveileder.

Internat i landsbyen Sangimnu.

I landsbyen Sangimnu har de både barneskole (1.-4.klasse) og ungdomsskole (5.-8.klasse), og i 1992 startet baptistmenigheten et internat for ungdomsskoleelever fra syv landsbyer i nærheten. Det er 35 – 60 elever som kommer og bor der hvert år.

Det var satt opp enkle bygninger med strå-matter som vegger, og i stor grad presenninger som tak. Baptistene i landsbyen tar ansvar for bygningene, og gir ris og grønsaker til elevene. Elevene kommer fra fattige familier som ikke har anledning til å gi noe bidrag til internat-driften.

Elevene skaffet brensel og kokte maten selv. Det var ingen voksne som hadde ansvar for dem.

Sammen med KTBA ble det bestemt at vi skulle bidra til å legge tak av bølgeblikk på internatbygningene, samt ansette to internatledere – en for jenter og en for gutter, en studieveileder og en kokk.

 

Mission Partnerships
I flere år har European Baptist Federation (EBF) drevet prosjektet "Mission Partnerships". Det går ut på at menighetsplantere i Europa og Midstøsten får økonomisk støtte i fem år, slik at de kan etablere en menighet som etter hvert får ansvar for egen drift.

Vi støtter tre menighetsplantere: En i Midtøsten, en i Armenia og en i Hviterussland.

Mer informasjon om dette arbeidet finnes på EBF sine nettsider.

 

Tyrkia
I samarbeid med European Baptist Mission International støtter vi en menighetsplanter i Ismir.

 

Det er kun ved hjelp av trofaste givere at det er mulig å ha et engasjement for internasjonal misjon!

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vår misjonsstrategi

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone