Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement
Det Norske Baptistsamfunn er engasjert i misjonsarbeid i Kongo, Thailand, India, Burma, Tyrkia, Irak, Latvia og Sierra Leone. Budsjettet er på nesten tre millioner kroner. I tillegg bidrar Norad to millioner.

Kongo
I den nordligste delen av dette kolossale landet, i provinsen som heter Bas-Uélé, finner vi baptistsamfunnet Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN). Det består av 350 menigheter og ca. 30.0000 medlemmer.

Kirkesamfunnet ble i sin tid startet av de norske baptistmisjonærene Bernard Aalbu og Fridtjov Iversen, og i 2020 skal CBCN feire 100-års jubileum. Helt frem til 1997 hadde baptistene i Norge misjonærer i Bas-Uélé. Det var misjonsstasjoner i Buta, Likati, Bondo, Monga og Bili. Etter borgerkrigen, som startet høsten 1996, ble det bestemt at en ikke lenger skulle ha misjonærer boende i Kongo.

Samarbeidet mellom CBCN og Baptistsamfunnet i Norge gikk nå inn i en ny fase. CBCN overtok hovedansvaret for bygningene hvor misjonærer hadde bodd, samt lederansvaret for prosjekter og aktiviteter som hadde vært administrert av norsk personell.

CBCN er viktig for befolkningen i Bas-Uélé. De driver helsesentre og sykehus, barne- ungdoms- og videregående skoler, samt annet utviklingsfremmende arbeid som bidrar til oppbygging av samfunnet. Størstedelen av befolkningen i Bas-Uélé er svært fattig. De lever for mindre enn 1 dollar dagen. Kjøpekraften er liten, og folk dyrker selv den maten de spiser.

Staten tar lite ansvar for denne delen av landet. Offentlig ansatte mottar ikke lønn, sykehus får ikke penger til verken drift eller innkjøp av nødvendig utstyr, og skoler får ikke undervisningsmateriell.

Infrastrukturen i Bas-Uélé har gjennom flere ti-år vært elendig. Fortsatt er veiene internt i området i en håpløs forfatning, men hovedveien fra Kisangani til Buta og videre nordover er blitt rehabilitert. Det går nå buss på strekningen.

Likeså bygges mobildekningen stadig ut, og en kan etter hvert kommunisere på telefon i de fleste større tettstedene. Mobilmastene drives av solcellepanel siden det ikke finnes elektrisk kraft i hele Bas-Uélé. Til tross for en tilsynelatende håpløs situasjon har kirken pågangsmot, visjoner og håp for fremtiden!

Baptistene i Norge bidrar økonomisk til at CBCN kan avhjelpe noe av den vanskelige situasjonen som landsdelen befinner seg i.

Ved hjelp av innsamlede midler og NORAD-støtte, bidrar vi til følgende aktiviteter:

  • Kristen fostring og evangelisering
  • Drift av pastorskolen
  • Drift av kirkeadministrasjonen
  • Helsearbeid
  • Skolearbeid
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling
  • Spare- og lånegrupper
  • Lese- og skriveopplæring
  • Sivile rettigheter

Sierra Leone
Baptistsamfunnet støtter en menighetsplanter i Sierra Leone som står i spissen for etableringen av mer enn ti menighetsplantingene i den nordlige delen av landet. Dette er det geografiske området med størst andel muslimer i befolkningen.
Baptistkvinnene har siden 2005 gitt støtte til et prosjekt mot kjønnslemlestelse. De første årene med støtte fra FOKUS gjennom TV-innsamlingen i 2005. Baptistkvinnene viderefører arbeidet med egne midler.

Thailand
Øyvind Hadland arbeider i mange år med ulike menighetsplantingsprosjekter blant Lahu folket i Thailand og Burma. Fra 2013 er han ute av dette arbeidet, som har gitt rike frukter og funnet sin form, som vi fortsatt støtter økonomisk.
Lahukirken når nå ut til godt over 30 landsbyer der det ikke har vært fast evangelisk arbeid tidligere. Det er fortsatt rom for å ekspandere. Bare i Lahuområdet i Burma finnes det over 100 landsbyer å gå inn i. I tillegg drømmer Hadlands og Lahukirken i Thailand om å nå Lahu folket som bor i Kina med evangeliet.

India og Burma
Alle som har kommet som flyktninger fra Burma har utfordret Det Norske Baptistsamfunn i forhold til fokus på misjonsarbeidet. Vi har derfor søkt om og fått etablert bistandsprosjektet ”Lydia” i Mizoramprovinsen i India, der mange Chin-folk lever som illegale flyktninger. Det er et ”Spare- og Låneprosjekt” for kvinner, som vil være med å gjøre livet enklere.
Baptistkvinnene i Norge gir støtte til skolegang for Chin-folk som lever illegalt i Malaysia og støtte til hygienepakker for karenfolk som bor langs grensen mellom Burma og Thailand.

Mission Partnership
I flere år har European Baptist Federation (EBF) drevet et menighetsplantingsprosjekt. Det går ut på at menighetsplantere i Europa og Midstøsten får økonomisk støtte i fem år, slik at de kan etablere en menighet som etter hvert får ansvar for egen drift. Vi støtter tre menighetsplantere: En i Midtøsten, en i Armenia og en i Hviterussland. Mer informasjon om dette arbeidet finnes på EBF sine nettsider.

Tyrkia
I samarbeid med EBMInternational støtter vi en menighetsplanting i Ismir Tyrkia.

Misjonsarbeidet er kun mulig å gjennomføre fordi trofaste givere stiller opp.

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vår misjonsstrategi

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone