Internasjonal misjon
Internasjonal misjon
Det Norske Baptistsamfunn bidrar til misjons- og utviklingsarbeid i Kongo, Myanmar, Tyrkia, Midtøsten, Armenia og Hviterussland. Budsjettet er på nesten fem millioner kroner, inkludert Norad-støtte på to og en halv million.

Les mer om:

Den Demokratiske Republikken Kongo

I den nordligste delen av dette kolossale landet, i provinsen som heter Bas-Uélé, finner vi baptistsamfunnet Communauté Baptiste du Congo Nord (CBCN). Det består av ca. 380 menigheter og ca. 37.0000 medlemmer.

Kirkesamfunnet ble i sin tid startet av de norske baptistmisjonærene Bernard Aalbu og Fridtjov Iversen, og i 2020 var det 100-års jubileum.

Helt frem til 1997 hadde baptistene i Norge misjonærer i Bas-Uélé. Det var misjonsstasjoner i Buta, Likati, Bondo, Monga og Bili. Etter borgerkrigen, som startet høsten 1996, ble det bestemt at en ikke lenger skulle ha misjonærer boende i Kongo.

Samarbeidet mellom CBCN og Baptistsamfunnet i Norge gikk nå inn i en ny fase. CBCN overtok hovedansvaret for bygningene hvor misjonærer hadde bodd, samt lederansvaret for prosjekter og aktiviteter som hadde vært administrert av norsk personell.

CBCN er viktig for befolkningen i Bas-Uélé. De driver helsesentre og sykehus, barne- ungdoms- og videregående skoler, samt annet utviklingsfremmende arbeid som bidrar til oppbygging av samfunnet. Størstedelen av befolkningen i Bas-Uélé er svært fattig. De lever for mindre enn 1 dollar dagen. Kjøpekraften er liten, og folk dyrker selv den maten de spiser.

Staten tar lite ansvar for denne delen av landet. Offentlig ansatte mottar ikke lønn, sykehus får ikke penger til verken drift eller innkjøp av nødvendig utstyr, og skoler får ikke undervisningsmateriell.

Infrastrukturen i Bas-Uélé har gjennom flere ti-år vært elendig. Fortsatt er veiene internt i området i en håpløs forfatning, men hovedveien fra Kisangani til Buta og videre nordover er blitt rehabilitert. Det går nå buss på strekningen.

Likeså bygges mobildekningen stadig ut, og en kan etter hvert kommunisere på telefon i de fleste større tettstedene. Mobilmastene drives av solcellepanel siden det ikke finnes elektrisk kraft i hele Bas-Uélé. Til tross for en tilsynelatende håpløs situasjon har kirken pågangsmot, visjoner og håp for fremtiden!

Baptistene i Norge bidrar økonomisk til at CBCN kan avhjelpe noe av den vanskelige situasjonen som landsdelen befinner seg i.

Ved hjelp av innsamlede midler og NORAD-støtte, bidrar vi til følgende aktiviteter:

 

Myanmar
 

 

Mission Partnerships
I flere år har European Baptist Federation (EBF) drevet prosjektet "Mission Partnerships". Det går ut på at menighetsplantere i Europa og Midstøsten får økonomisk støtte i fem år, slik at de kan etablere en menighet som etter hvert får ansvar for egen drift.

Vi støtter tre menighetsplantere: En i Midtøsten, en i Armenia og en i Hviterussland.

Mer informasjon om dette arbeidet finnes på EBF sine nettsider.

 

Tyrkia
I samarbeid med European Baptist Mission International støtter vi en menighetsplanter i Ismir.

 

Det er kun ved hjelp av trofaste givere at det er mulig å ha et engasjement for internasjonal misjon!

Her kan du få informasjon om vår givertjeneste

Les om vår misjonsstrategi

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone