Om baptistene i Norge
Om baptistene i Norge
Baptistsamfunnet er et voksende og offensivt kirkesamfunn, med menighetsfellesskap for vår tid og kommende generasjoner.

Vi er et flerkulturelt kirkesamfunn. Dette ønsker vi skal prege alt vi gjør. I løpet av de siste tiårene er stadig flere mennesker fra ulike etniske grupper kommet inn i fellesskapet vårt, og det er vi svært takknemlige for. Det begynte med vietnamesere, deretter tamiler fra Sri Lanka, etiopiere, kongolesere og en rekke andre folkegrupper. Fra 2003 har det kommet flere tusen flyktninger fra Burma, og en stor andel av disse er baptister.

Baptistsamfunnets menigheter er fleksible i måten å drive menighetsarbeid og integrering på. Vi har over 30 minoritetsspråklige menigheter, i tillegg til mange menigheter med en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn. Noen menigheter har egne møter på ulike språk, andre menigheter har alt felles.

Det viktigste for oss er at mennesker – uansett bakgrunn – kan få vokse og utvikle seg i troen på Jesus, og at vi kan ha et stor-fellesskap som favner alle.

Vi arbeider med utgangspunkt i visjonen:

Et fellesskap av levende menigheter
Grepet av Kristus
Midt i verden med evangeliet

Den kristne troen er grunnlaget for virksomheten. Trosgrunnlaget er klart uttrykt i landsmøtevedtak av 1963 om baptistisk tro og ordning og i landsmøtevedtak av 1996 hvor man gir sin tilslutning til 13 verdier utarbeidet av European Baptist Federation.

Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet i Det Norske Baptistsamfunn av hovedstyret og generalsekretæren med stab. Baptistsamfunnet vedtok i 2017 strategier for arbeidet.

På nettsidene vil du finne mer informasjon om hva vi tror på, om vårt arbeid, om baptistene i Norge og også finne løpende nyhetssaker.

Les også

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone