Ledige stillinger
Ledige stillinger
Ledige stillinger innen Baptistsamfunnet.

Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av nye pastorer, ungdomspastorer eller andre menighetsmedarbeidere i hel- eller deltidsstilling i flere menigheter: Både i Ålgård, Oppdal, Harstad, Tronmsø og regionalt i Baptist Nord arbeides det med rekruttering. Flere steder har vi små menigheter med lite ressurser, men stort potensial for å bygge fellesskap og nå nye mennesker. På slike steder kan vi ikke tilby lønnet tjeneste, men vi kan være behjelpelig og støtte opp om såkalt teltmakertjeneste. Ta kontakt med generalsekretær Bjørn Bjørnø (94198211) for å utforske mulighetene for en tjeneste innen Baptistsamfunnet.

 

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone