Ikkevoldsprisen
Ikkevoldsprisen
Vårt ønske er en fredligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.

Ikkevoldspris i Martin Luther Kings ånd deles ut på King-dagen (tredje mandag i januar).

Prisen som er på 30.000 kroner, og et synlig minne,  skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Tidligere prisvinnere

Nominasjoner til prisen i 2025

  • Nominasjoner på kandidater sendes til kingpris@baptist.no
  • Alle nominasjoner må være godt begrunnet.
  • Frist for å sende inn nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2025 er 15. november 2024

Priskomité

Komiteen settes sammen ved nominering blant de tre samarbeidspartnere om King-dagen.

Priskomiteen består av mennesker med gode kontakter og kunnskaper innen fredsarbeid, kirke, næringsliv og samfunn for øvrig. Hver av organisasjonene foreslår to representanter. I tillegg til de tre samarbeidspartene oppfordres Norges fredsråd til å nominere et medlem. Priskomiteen har har disse medlemmene:

Oppnevnt av Baptistkirken Norge
Billy Taranger

Oppnevnt av Oslofjord Folkehøgskole
Niels Fredrik Skarre 
Birgitte Velund

Oppnevnt av Norges Kristne Råd
Einar Tjelle
Fred Håberg

Oppnevnt av Norges fredsråd
Randi Heinert

Administrasjonsleder Roger Dahl i Baptistkirken Norge er sekretær for komiteen.

Oppdrag og arbeidsform

Komiteen har ansvar for å velge ut hvem av de nominerte som skal få prisen. Når prismottaker har bekreftet overtas videre ansvar for gjennomføring til komiteen som står for arrangementet på King dagen.

Priskomiteen avgjør hvem som får prisen. Hvem som helst kan nominere. Prismottaker kan hentes blant de nominerte eller ut fra priskomiteens egne forslag. Beslutning fattes gjennom konsensus.

Prisutdeler

Prisen deles ut av Det Norske Baptistsamfunn, Oslofjord Folkehøgskole og Norges Kristne Råd.

Nominasjoner til prisen i 2025

  • Nominasjoner på kandidater ble sendt til kingpris@baptist.no
  • Alle nominasjoner måtte være godt begrunnet.
  • Frist for å sende inn nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2023 er  1. november 2024

Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Baptistkirken Norge står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone