Tid for nominasjon - Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd
Tid for nominasjon - Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd
Vårt ønske er en fredligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.

Ikkevoldsprisen 2021 er tildelt Safia Abdi Haase fra Halden
Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.

Om prisen

Ikkevoldspris i Martin Luther Kings ånd blir vanligvis delt ut på King-dagen, som i 2021 er mandag 18. januar (tredje mandag i januar).
Prisutdelingen 2021 er utsatt til mandag 12. april kl 14.00 og vil gjennomføres digitalt grunnet Covid-19 pandemien.

Prisen som er på 10.000 kroner, og et synlig minne,  skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Prismottakeren må kunne delta i forbindelse med prisutdelingen. Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Tidligere prisvinnere

Prisutdelingen 2021 er mandag 12. april kl 14.00 og vil gjennomføres digitalt grunnet Covid-19 pandemien.

Nominasjoner til prisen i 2022

  • Nominasjoner på kandidater ble sendt til kingpris@baptist.no
  • Alle nominasjoner måtte være godt begrunnet.
  • Frist for å sende inn nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2022 er  1. november 2021

Priskomité

Komiteen settes sammen ved nominering blant de tre samarbeidspartnere om King-dagen og godkjennes av Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre.

Priskomiteen består av mennesker med gode kontakter og kunnskaper innen fredsarbeid, kirke, næringsliv og samfunn for øvrig. Hver av organisasjonene foreslår to representanter. I tillegg til de tre samarbeidspartene oppfordres Norges fredsråd til å nominere et medlem. Priskomiteen har vært ledet av pastor Billy Taranger og har disse medlemmene:

Oppnevnt av Det Norske Baptistsamfunn
Billy Taranger
Biak Tha Sung Siang Pum

Oppnevnt av Oslofjord Folkehøgskole
Niels Fredrik Skarre 
Alexandra Strapuc

Oppnevnt av Norges Kristne Råd
Marit Kromberg 
Arne Sæverås

Oppnevnt av Norges fredsråd
Randi Heinert

Informasjonsleder Roger Dahl i Det Norske Baptistsamfunn har vært sekretær for komiteen

Oppdrag og arbeidsform

Komiteen har ansvar for å velge ut hvem av de nominerte som skal få prisen. Når prismottaker har bekreftet overtas videre ansvar for gjennomføring til komiteen som står for arrangementet på King dagen.

Priskomiteen avgjør hvem som får prisen. Hvem som helst kan nominere. Prismottaker kan hentes blant de nominerte eller ut fra priskomiteens egne forslag. Beslutning fattes gjennom konsensus.

Prisutdeler

Prisen deles ut av Det Norske Baptistsamfunn.

Nominasjoner til prisen i 2022

  • Nominasjoner på kandidater ble sendt til kingpris@baptist.no
  • Alle nominasjoner måtte være godt begrunnet.
  • Frist for å sende inn nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2022 er  1. november 2021

Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone