Forebygger utenforskap
Forebygger utenforskap
19 april 2022
Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).

- Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King Jr. vil vi oppmuntre og støtte dette, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd, som sammen med Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står bak prisen.

Forebygger utenforskap

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen 2022 mener at Ingrid Rosendorf Joys i sin måte å lede Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn på står midt i denne tradisjonen.

I begrunnelsen til komiteen heter det:
 

- I en tid med mye utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme er STL blitt en plattform for å forebygge utenforskap, en plattform som kan bringe parter i konflikt sammen, og en plattform for interreligiøst arbeid for bærekraftig fred mellom sosiale grupper i Norge. Dette arbeidet har forbygget og forhindret utrykk for voldelig ekstremisme som vi har sett i mange land i Europa og andre steder.

Eksempelvis, ved enhver anledning hvor det oppstår spenninger knyttet til muslimske grupper i Norge, sikkerhet for norske jøder, etterarbeid knyttet til den type radikalisering og vold vi var vitne til 22 juli 2011, har STL klart å fremstå som relevante, og har gjennom tillit kunne tilrettelegge for prosesser som har bidratt til likeverd og samhold.

Komiteen understreker at Joys har stått i denne tradisjonen lenge før hun begynte i STL. Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne tildele ikkevoldsprisen 2022 til Ingrid Rosendorf Joys. Komiteen var denne gangen ledet av styreleder ved Oslofjord Folkehøgskole Billy Taranger.

Om prisen
Det er Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn i fellesskap som deler ut Ikkevoldsprisen. Prisen er på 30.000 kroner og et synlig minne, og deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole i Bærum fredag 22. april kl. 12.00.

- Jeg er stolt over at Martin Luther King Jr. i 1964 besøkte skolen vår, sier rektor Kristina Sletten Andersen ved Oslofjord Folkehøgskole og gleder seg over at Ikkevoldsprisen deles ut på skolen. Skolen har markert Kingdagen i mange år, og siden 2015 har Ikkevoldsprisen blitt delt ut ved skolen.

Les også

Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 

Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet. Ikkevoldsprisen 2023 deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer
1 - 3 av 101
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone