Kingdagen
Kingdagen
Martin Luther King jr. hadde en drøm om en bedre verden, om likeverd og respekt for alle mennesker, og hans metode var ikkevold. Slik Kings innsats ga nye muligheter for mange mennesker, er det vår innsats for en bedre verden, som betyr en forskjell i vår tid.

Kingdagen, tredje mandag i januar, har blitt markert fra Oslofjord Folkehøgskoles side i mange år. Etter hvert har Baptistsamfunnet og Norges Kristne Råd blitt med på markeringen.

TIl minne om Martin Luther King Jr. store insats for likeverd mellom innbyggere i USA og hans ikkevoldelige metode feirers Kingdagen årlig i USA. Dette har inspirert oss til å markere Kingdagen også i Norge, og vi arbeider for at markeringen skal vokse i omfang.

Siden 2015 har vi delt ut Ikkevoldsprisen, som setter fokus på Ikkevold som metode. Prisen er på 30.000 kroner og et synlig minne og deles ut i forbindelse med markering av Kingdagen.

Tidligere prisvinnere er:

Markeringen av King-dagen og utdeling av Ikkevoldsprisen er et samarbeid mellom Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn
 
Nyttige linker:

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone