Sogneprest mottok Ikkevoldsprisen 2016
Sogneprest mottok Ikkevoldsprisen 2016
23 februar 2016
– Nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med Martin Luther King, sa prisvinneren.

Sogneprest Ivar Flaten mottok mandag kveld Ikkevoldsprisen 2016 for sitt brobyggende arbeid på tvers av kultur og tro i Drammen. – Det er nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med King, som stod for en så overveldende innsats. Som kjempet mot en sterk og umenneskelig diskriminering på tross av lovene forbød den, sa prisvinneren. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige Martin Luther King-dagen 18. januar.

Dialogskaper
Ivar Flaten kom til Drammen og Fjell menighet som nyutdannet prest i 2006, samme år som karikaturstriden. Han møtte da representanter for det muslimske miljøet som tok initiativ til dialoger med kirken. Nominasjonskomiteen gir prisen til Flaten blant annet på grunn hans «arbeid gjennom Drammen og Omegn tros- og livssynssamfunn, hans bidrag til «Drammen sacred Festival» som en markant arena for brobygging og fred gjennom dialog og kunst, og hans evne til å skape dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.» «Summen av hans innsats på disse områdene har ført til at integrering og kulturelt mangfold har blitt en positiv del av livet i Drammen og især Fjell bydel». Prisen ble overrukket på Holtekilen folkehøgskole av komitémedlem og UiO-professor Bernt Aardal.

– For at en pris skal være relevant må den gå inn i sin tid. Den må ta opp aktuelle utfordringer og gjøre noe med det. Det har Ivar Flaten gjort i sitt arbeid i Drammen, sa Aardal.

Deles ut for andre gang
Det er andre gang prisen deles ut etter at den ble lansert høsten 2014. I fjor mottok Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker den aller første Ikkevoldsprisen for organisasjonens arbeid for fred og rettferdighet. Ikkevoldsprisen er på 10 000 kroner og består i tillegg av et synlig minne om at man har mottatt prisen.

Prisen skal tilfalle en person som bor i Norge, og som handler i King jr. sin ånd. Det vil si at man arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn har i flere år stått sammen om markering av King-dagen, hvor man løfter fram arven etter den amerikanske borgerrettsforkjemperen og hans ikkevoldelige forsoningsarbeid. KPK

 

Les også

over 300 år i kampen for ikkevold

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg fikk Ikkevoldsprisen 2019. Helt siden midten av 1600-tallet har fredsvitnesbyrdet blitt løftet fram av Kvekersamfunnet.
Les mer

Ikkevoldsprisen til kvekerne

– Vi er takknemlige og glade for å bli sett, men føler samtidig ikke at vi har gjort noe spesielt. Vi har bare vært dem vi er, sier Kromberg til Kristelig Pressekontor.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2019

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg får Ikkevoldsprisen. Prisen deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.
Les mer
1 - 3 av 24
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone