Sogneprest mottok Ikkevoldsprisen 2016
Sogneprest mottok Ikkevoldsprisen 2016
23 februar 2016
– Nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med Martin Luther King, sa prisvinneren.

Sogneprest Ivar Flaten mottok mandag kveld Ikkevoldsprisen 2016 for sitt brobyggende arbeid på tvers av kultur og tro i Drammen. – Det er nesten litt uvirkelig å «sammenlignes» med King, som stod for en så overveldende innsats. Som kjempet mot en sterk og umenneskelig diskriminering på tross av lovene forbød den, sa prisvinneren. Prisen deles ut i forbindelse med den årlige Martin Luther King-dagen 18. januar.

Dialogskaper
Ivar Flaten kom til Drammen og Fjell menighet som nyutdannet prest i 2006, samme år som karikaturstriden. Han møtte da representanter for det muslimske miljøet som tok initiativ til dialoger med kirken. Nominasjonskomiteen gir prisen til Flaten blant annet på grunn hans «arbeid gjennom Drammen og Omegn tros- og livssynssamfunn, hans bidrag til «Drammen sacred Festival» som en markant arena for brobygging og fred gjennom dialog og kunst, og hans evne til å skape dialog i praksis gjennom likeverd og deltagelse i lokalsamfunnet.» «Summen av hans innsats på disse områdene har ført til at integrering og kulturelt mangfold har blitt en positiv del av livet i Drammen og især Fjell bydel». Prisen ble overrukket på Holtekilen folkehøgskole av komitémedlem og UiO-professor Bernt Aardal.

– For at en pris skal være relevant må den gå inn i sin tid. Den må ta opp aktuelle utfordringer og gjøre noe med det. Det har Ivar Flaten gjort i sitt arbeid i Drammen, sa Aardal.

Deles ut for andre gang
Det er andre gang prisen deles ut etter at den ble lansert høsten 2014. I fjor mottok Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker den aller første Ikkevoldsprisen for organisasjonens arbeid for fred og rettferdighet. Ikkevoldsprisen er på 10 000 kroner og består i tillegg av et synlig minne om at man har mottatt prisen.

Prisen skal tilfalle en person som bor i Norge, og som handler i King jr. sin ånd. Det vil si at man arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Norges Kristne Råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn har i flere år stått sammen om markering av King-dagen, hvor man løfter fram arven etter den amerikanske borgerrettsforkjemperen og hans ikkevoldelige forsoningsarbeid. KPK

 

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer
1 - 3 av 41
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone