Sammen i bønn
Sammen i bønn
Bønn bærer vårt arbeid både felles og lokalt og helt nødvendig for at Baptistsamfunnet og dets menigheter skal nå sine mål.

På landsmøtet i 2018 vedtok vi nye strategier for virksomheten i Baptistsamfunnet. Som et av fem hovedpunkter understreker vi at norske baptister skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn. Vi ønsker å være et bibelens og bønnens folk, der vi i felleskap søker Guds ledelse og fellesskapet med han nettopp i bibel og bønn. Vi tror det er en viktig nøkkel for å se forandring og positiv utvikling både i fellesskap og i den enkelts liv.

Vi har opprettet et eget bønnenettverk, og for å styrke bønnetjenesten og engasjementet ytterligere tilbyr vi også seminarer med vår bønneleder Bjørn Olav Hansen

Bønnenettverket har en lukket Facebookgruppe der du kan legge inn bønnemeldinger eller sende personlige meldinger til nettverket.

Foto: Jack SharpUnsplash

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone