Landsmøtets program
Landsmøtets program
Landsmøtet er på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, bare 1.8 kilometer fra flyplassen.

Torsdag 29. oktober

Hovedstyremøte

Fredag 30. oktober
08.30 Landsmøtekontoret med registrering åpner
10.30 – 12.30 Landsmøteåpning med gudstjenestepreg, HS-leders tale, minne over avdøde, lovsang og landsmøtesaker
12.30 – 14.00 Lunsj
14.00 – 17.30 Landsmøtesaker
17.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.30 Kveldsmøte, Vanlian Oke taler, lovsang, velkomst nye menigheter

Lørdag 31. oktober
09.00 – 10.30
Landsmøtesaker
10.45 – 12.30 Landsmøtesaker
12.30 – 14.00 Lunsj
14.00 – 17.30 Landsmøtesaker
17.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.30 Kveldsmøte, Terje Aadne taler, lovsang, forkynnerinnsettelse


Søndag 1. november
09.00 – 10.30 Landsmøtesaker (hvis nødvendig mht tid)
11.00 – 13.00 Gudstjeneste, Erhard Hermansen taler. Innsettelse av ny generalsekretær. Nattverd, lovsang, m.m.

13.00 Avreiselunsj

Overnatting kan bestilles på landsmøtehotellet i forbindelse med påmelding til landsmøtet
Vi har så mange påmeldte at landsmøteforsamlingen blir delt i to kohorter.  En stor kohort og en mindre. Møteledelse og scene vil være i rommet der den store kohorten møtes. Vi vil sikre at det blir god integrering teknisk mellom de to rommene. Totalt vil være vær rundt 250 delegater, vara for delegater,stab og gjester i landsmøtet.

Koronapandemien har påvirket landsmøtet, som opprinnelig var lagt til Quality Hotel Ålesund 5.-7. juni. I vår flyttet vi landsmøtet fram til 30. oktober til 1. november. Nå tvinger koronapandemien oss til et nytt konferansehotell, da lokalene i Ålesund ikke er store nok for vårt landsmøte så lenge korona-pandemien fordrer en meter avstand.  Landsmøtet vil derfor bli på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 30. oktober til 1. november.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone