Baptist Nord
Baptist Nord
Baptist Nord er samarbeidsorgan for baptistmenighetene i Nordland, Troms og Finnmark. Distriktforeningen ledes av et styre, og en samles til årsmøte og inspirasjonshelg i februar hvert år.

Nyhetssaker fra Nord-Norge

Baptist Nord gir også ut sitt eget kontaktblad tre ganger i året. De siste årgangene av  Distriktsnytt finner du på egen side.

Siste utgave av Distriktsnytt er lagt ut  19. november 2023

Baptistene i Nord-Norge har et godt fellesarbeid. Fra årsmøtet i 2018 har Baptist Nord ansvar for alt evangelisk arbeid, også leirene som tidligere ble fulgt opp av Ung baptist Nord. Hermod Bakkevoll er ansatt som distriktsarbeider og han har regelmessig kontakt med de ulike menighetene. 
 

For å sikre god rekruttering til pastor og ungdomspastorstillingene i Nord-Norge har distriktsfellesskapet stilt en stipendordning til rådighet:
 

Kontakter:
Kontakt for styret: Gøril Madsen, tlf. 991 14 733
Distriktarbeider: Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Redaktør Distriktsnytt: Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Leder Rivermont Drift: Bård Jørgen Kollbotn tlf. 959 16 676

Gavegiro: 4760 16 24083

 

 

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone