Baptist Nord
Baptist Nord
Baptist Nord er samarbeidsorgan for baptistmenighetene i Nordland, Troms og Finnmark. Distriktforeningen ledes av et styre, og en samles til årsmøte og inspirasjonshelg i februar hvert år.

Nyhetssaker fra Nord-Norge

Baptist Nord gir også ut sitt eget kontaktblad tre ganger i året. 
De siste årgangene av  Distriktsnytt finner du på egen side.

Baptistene i Nord-Norge har et godt fellesarbeid. Fra årsmøtet i 2018 har Baptist Nord ansvar for alt evangelisk arbeid, også leirene som tidligere ble fulgt opp av Ung baptist Nord. Hermod Bakkevoll er ansatt som distriktsarbeider og han har regelmessig kontakt med de ulike menighetene. 
 
 
Baptist Nord står bak korsatsningen "Minns du sången" der en stor gruppe sangere og musikere, de fleste fra Nord-Norge har gitt konserter rundt i regionen, så vel som i Sør-Norge. Koret ledes av Knut Olaf Frikstad.

For å sikre god rekruttering til pastor og ungdomspastorstillingene i Nord-Norge har distriktsfellesskapet stilt en stipendordning til rådighet:
 

Kontakter:
Styreleder: Leif Vollan tlf 950 64 714
Kasserer: Marith Bakkevoll, tlf 913 62 077
Distriktarbeider: Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Redaktør Distriktsnytt: Frank Einar Hansen, tlf. 906 75 011
Leder Rivermont Drift: Bård Jørgen Kollbotn tlf. 959 16 676

Gavegiro: 4760 16 24083

 

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone