Nord-Norge distrikt
Nord-Norge distrikt
Nord-Norge distrikt av Det Norske Baptistsamfunn er samarbeidsorgan for baptistmenighetene i Nordland, Troms og Finnmark. Distriktforeningen ledes av et styre, og en samles til årsmøte i forbindelse med det årlige distriktstevnet.

Nyhetssaker fra Nord-Norge

 
Baptistene i Nord-Norge har et godt fellesarbeid. Hermod Bakkevoll er ansatt som distriktsarbeider og han har regelmessig kontakt med de ulike menighetene.  
 
Distriktet står bak korsatsningen "Minns du sången" der en stor gruppe sangere og musikere, de fleste fra Nord-Norge har gitt konserter rundt i regionen, så vel som i Sør-Norge. Koret ledes av Knut Olaf Frikstad.

For å sikre god rekruttering til pastor og ungdomspastorstillingene i Nord-Norge har distriktsfellesskapet stilt en stipendordning til rådighet:
 

Distriktet gir også ut sitt eget kontaktblad tre ganger i året. Nedenfor finner du de siste utgavene som e-blad.

 

Kontakter:
Styreleder: Odd Nilssen, tlf 77 07 00 18
Kasserer: Marith Bakkevoll, tlf 913 62 077
Distriktarbeider: Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Redaktør Distriktsnytt: Frank Einar Hansen, tlf. 906 75 011
Gavegiro: 4760 16 24083

Klikk på bildene for å lese bladene

Distrikts-Nytt 3/2017

  Nr 3/2017

Distrikts-Nytt 2/2017

   Nr 2/2017

Distrikts-Nytt 1/2017

  Nr 1/2017

Distrikts-Nytt 032016

  Nr3/2016

Distrikts-Nytt 022016

  Nr2/2016

Distrikts-Nytt 012016

 Nr 1/2016

Distrikts-Nytt 032015

 Nr 3/2015

Distrikts-Nytt 022015

 Nr 2/2015

Distrikts-Nytt 012015

 Nr 1/2015

Distrikts-Nytt 3/2014

 Nr 3/2014

 

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone