Baptist Nord
Baptist Nord
Baptist Nord er samarbeidsorgan for baptistmenighetene i Nordland, Troms og Finnmark. Distriktforeningen ledes av et styre, og en samles til årsmøte og inspirasjonshelg i februar hvert år.

Nyhetssaker fra Nord-Norge

DIstriktsstevne 2018

Baptistene i Nord-Norge har et godt fellesarbeid. Fra årsmøtet i 2018 har Baptist Nord ansvar for alt evangelisk arbeid, også leirene som tidligere ble fulgt opp av Ung baptist Nord. Hermod Bakkevoll er ansatt som distriktsarbeider og han har regelmessig kontakt med de ulike menighetene. 
 
 
Baptist Nord står bak korsatsningen "Minns du sången" der en stor gruppe sangere og musikere, de fleste fra Nord-Norge har gitt konserter rundt i regionen, så vel som i Sør-Norge. Koret ledes av Knut Olaf Frikstad.

For å sikre god rekruttering til pastor og ungdomspastorstillingene i Nord-Norge har distriktsfellesskapet stilt en stipendordning til rådighet:
 

Baptist Nord gir også ut sitt eget kontaktblad tre ganger i året. Nedenfor finner du de siste utgavene som e-blad.

 

Kontakter:
Styreleder: Leif Vollan tlf 950 64 714
Kasserer: Marith Bakkevoll, tlf 913 62 077
Distriktarbeider: Hermod Bakkevoll, tlf 416 14 585
Redaktør Distriktsnytt: Frank Einar Hansen, tlf. 906 75 011
Gavegiro: 4760 16 24083

Klikk på bildene for å lese bladene

Distrikts-Nytt 2/2018

Nr 2/2018

Distrikts-Nytt 1/2018

  Nr 1/2018 

 

Distrikts-Nytt 3/2017

  Nr 3/2017

Distrikts-Nytt 2/2017

   Nr 2/2017

Distrikts-Nytt 1/2017

  Nr 1/2017

Distrikts-Nytt 032016

  Nr3/2016

Distrikts-Nytt 022016

  Nr2/2016

Distrikts-Nytt 012016

 Nr 1/2016

Distrikts-Nytt 032015

 Nr 3/2015

Distrikts-Nytt 022015

 Nr 2/2015

Distrikts-Nytt 012015

 Nr 1/2015

Distrikts-Nytt 3/2014

 Nr 3/2014

 

 

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone