Ny struktur på plass
Ny struktur på plass
19 februar 2018
Baptistene i Nord-Norge har i et par år arbeidet med struktur og styringsform for fellesarbeidet i distriktet.

Det har både vært et ønske om en ny struktur for fellesarrangement, å samle det evangeliske arbeidet i en organisasjon, og sikre at eiendommen Rivermont ivaretas på en god måte.  

Etter årsmøter i Nord-Norge sist helg (16.-18. februar) blir den nye struktuen i hovedsak slik:

  • Inspirasjons- og årsmøtehelg på Rivermont, tredje helg i febuar.
  • Familieleir på Rivermont, palmesøndagshelgen.
  • Ungdomsleir på Rivermont i påsken, onsdag  ettermiddag til mandag morgen.
  • Distriktsstevne, uten årsmøter, andre helg i juni.
    Dette stevnet vil dels bli arrangert på Rivermont, og dels rundt i menighetene. Første stevne i denne strukturen er i Tromsø 8 – 10 juni.
  • Juniorleir på Rivermont, lørdag til onsdag, etter skoleslutt i juni.
  • Kvinneweekend på Rivermont. Vanligvis andre helg i september.
  • Kontaktmøte på Rivermont, for alle tillitsvalgte, menighetsledere og medarbeidere i menighetene. dette møter er vanligvis andre helg i oktober, og er et møte for fellesskap, informasjon og drøfting, men uten vedtak.

- Dermed var vi altså nå i helgen samlet til vår første inspirasjons og årsmøtehelg, sier distritksarbeider Hermod Bakkevoll i en informasjonsmedlign om endringene. Han forteller videre at baptistene i Nord-Norge etter mange timers jobbing i en veldig prositiv prosess, vedtok den nye styre- og ogansisasjonsstruktur.

Vedtaket ble slik:

NORD-NORSK BAPTISTUNGDOM, med organisasjonsnummer 871 577 722, videreføres med nytt navn; Rivermont Drift, med ansvar for drift av eiendommen Rivermont.
Herunder vil det ligge nødvendige utvalg og komiteer.

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NORD NORGES DISTRIKT, med organisasjonsnummer 971 401 923, videreføres med nytt navn; Baptist Nord, med ansvar for den evangeliske virksomheten, herunder også leirer og arrangementer. Herunder vil det ligge nødvendige utvalg og komiteer.

Det utarbeides vedtekter for begge organisasjonsnumrene.

Ny struktur på plass

Leif Vollan fra Tromsø (th) ble valgt til leder for Baptist Nord, mens Bård Jørgen Kollbotn fra Harstad/Aune ble valgt til leder for Rivermont Drift. Foto: Frank Einar Hansen

 

Illustrasjonsfoto fra et tidligere distriksstevne på Rivermont Ungdomssenter.

Les også

Hermod Bakkevoll

Dette er en ukentlig andakt fra Det Norske Baptistsamfunn. Denne uken er det pastor og distriktsarbeider Hermod Bakkevoll som deler med oss.
Les mer

Nytt fra nord

Årets siste utgave av Distriktsnytt er postlagt. Her kan du lese om dåp i Ballangen og Bø, og mer til om arbeidet blant baptistene i Nord-Norge.
Les mer

Nyheter fra nord

I Distriktsnytt kan du blant annet lese om menighetene på Grøtavær, i Balsfjord og i Harstad.
Les mer
1 - 3 av 125
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone