Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya
Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya
16 januar 2023
MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
 
 
Skrevet av Ingunn Marie Ruud. Foto: Utøya
 
Det Norske Baptistsamfunn, Norges Kristne Råd og Oslofjord Folkehøgskole hedrer arbeidet for å styrke ungdoms kunnskap om demokratiet og terrorangrepet 22. juli. De tre står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr.’s ikkevoldelige forsoningsarbeid.

I den forbindelse deles Ikkevoldsprisen ut mandag 16. januar. I år går den til Utøya og Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet.

– Demokrativerkstedet gjør en god og svært viktig jobb med å la unge og voksne lære om og delta aktivt i å hegne om demokrati og bekjempe hat og diskriminering i samfunnet, mener priskomiteen som består av representanter fra de tre organisasjonene.

Med den årlige prisen ønsker de å rette oppmerksomhet mot fred og rettferdighet med ikkevold som redskap, slik Martin Luther King Jr. stod for.

– Å få denne prisen er veldig fint på mange måter, sier Lars Gudmundson som er leder av Hegnhuset på Utøya og ansvarlig for Utøyas nasjonale og internasjonale læringstilbud.

– Utøya er et sted som mange forbinder med ekstrem vold. Prisen er en anerkjennelse av at Utøya er så mye mer. Vi har bygget opp et sted for demokratisering med ikkevoldelige hjelpemidler og det klinger fint å få en pris i den ånden, sier Gudmundson til Kristelig Pressekontor.

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya MER: – Utøya er et sted som mange forbinder med ekstrem vold. Prisen er en anerkjennelse av at Utøya er så mye mer, sier leder for Hegnhuset på Utøya, Lars Gudmundson. FOTO: Utøya

For bedre demokratiforståelse

Demokrativerkstedet tilbyr ulike typer læringsaktiviteter for ungdom i videregående og ungdomsskolealder. Undervisningen skal forklare hva som skjedde den 22. juli, 2011 og hvorfor, samt gi ungdommene en bedre demokratiforståelse.

– Det handler om hvordan man som ung kan engasjere seg i samfunnet, ikke nødvendigvis bare politisk, men med en bredere demokratiforståelse. Det er snakk om hvordan man kan leve sammen, løse konflikter og jobbe med saker man engasjerer seg for i en hverdag man kan kjenne seg igjen i, forklarer Gudmundson.

Læringstilbudet startet i 2016 og er partipolitisk uavhengig. Det utvikles og tilbys av Utøya i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret. Rundt 10 000 ungdommer er innom Demokrativerkstedets aktiviteter på Utøya i løpet av et år.

– Utøya er et unikt sted der denne problematikken får en ekstra dimensjon. Demokrativerkstedet er bygget på å minne, lære og engasjere. Vi skal minnes ofrene etter terrorangrepene 22. juli, lære om det og ikke minsk bruke det som utgangspunkt for å engasjere seg i samfunnet og lære om demokrati, sier Gudmundson.

– Demokratiet må jobbes med

Priskomiteen for Ikkevoldsprisen fremhever i sin begrunnelse hvor viktig det er å bygge demokrati blant unge.

– Komiteen er av den oppfatning at demokratioppbygging blant unge, med et tydelig fokus på å bygge tillit til andre er viktig i et samfunn hvor det på mange områder er sviktende tillit og mange av de faktorene som tradisjonelt har vært med å bevare tilliten blant innbyggerne er utsatt for press.

Gudmundson påpeker at selv om demokratiet i Norge står støtt og det er stor tillit i samfunnet så må ikke dette bli en hvilepute.

– Grunnlaget for et velfungerende og tillitsfullt demokrati er på plass i Norge, men demokrati er noe som må ivaretas og jobbes med. Det har vært tre terrorangrep i Norge de siste 11 årene. Det finnes reelle trusler og vi ser blant annet antidemokratiske holdninger i debatter på enkelte nettforum, sier han.

Demokrati og medborgerskap

Lederen for Hegnhuset på Utøya opplever at norsk ungdom har en relativt god forståelse for demokrati i klassisk forstand, men at det er mange ting som tas for gitt der demokrati er en forutsetning.

– Vi jobber mye med demokrati og medborgerskap som handler mer om hvordan man som individ og ungdom kan bidra i samfunnet på ulike måter og sørge for at demokratiet fungerer. Forståelsen for at dette er en forutsetning for den hverdagen man lever i er ikke så tydelig hos mange, sier han og legger til at de også møter mange svært engasjerte ungdommer med sterke meninger og god forståelse for disse mekanismene.

Ikkevoldsprisen deles i år ut for 9. gang. Tidligere vinnere er organisasjonen Changemaker, Ivar Flaten, Christoforos Schuff, Ervin Kohn, Kvekerhjelpen ved Marit Kromberg, Sigmund Hegstad, Safia Abdi Haase og Ingrid Rosendorf Joys. KPK

 

FAKTABOKS:

Ikkevoldsprisen:

  • Ikkevoldsprisen i Martin Luther Kings ånd blir delt ut på King-dagen, som i 2023 er mandag 16. januar.  (tredje mandag i januar).
  • Prisen deles ut av Det Norske Baptistsamfunn i samarbeid med Norges Kristne Råd og Oslofjord Folkehøgskole
  • Prisen er på 30.000 kroner og et synlig minne.
  • Prisen skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet.
  • Det er ikke et spesifikt krav at det skal være en kristen prisvinner.

Kilde: Det Norske Baptistsamfunn

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 

Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet. Ikkevoldsprisen 2023 deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00.
Les mer
1 - 3 av 32
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone