Changmaker fikk Norges første ikkevoldspris
Changmaker fikk Norges første ikkevoldspris
26 januar 2015
Hedres for holdningsskapende arbeid blant ungdom.

Av: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Rundt 150 personer var tilstede da Changmaker mottok Norges første ikkevoldspris på Holtekilen folkehøgskole mandag kveld. Ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid trekkes frem som grunnlaget for tildelingen.

Soleklar kandidat

– Det var en ganske unison oppfatning innad i komiteen at Changemaker fortjente prisen, sa Bernt Årdal, professor i statsvitenskap og medlem i nominasjonskomiteen. Komiteen trakk spesielt frem ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid ved å mobilisere til ikke-voldelige kampanjer som fremmer fred og rettferdighet.

Mobiliserer ungdom

Changemakers leder, Hanne Sofie Lindahl retter særlig fokus på kritikkverdige forhold knyttet til gjeld og kapitalflukt, global helse, internasjonal handel, og klima og miljø. Hun sier ungdomsorganisasjonen arbeider aktivt for å rekruttere ungdom til kampen for global rettferdighet. – Mange mener at vi er naive når vi hevder at "klart vi kan forandre verden", hvilket har vært vårt slagord helt siden starten. Men vi ser at det er mulig å mobilisere og engasjere helt vanlige ungdommer i kampen for en mer rettferdig verden, sa Lindahl i sitt innlegg.

Aktuell pris

At denne prisen tildeles for første gang etter at Europa nylig har opplevd flere voldelige attentat, og i kjølvannet av at anti-muslimske demonstrasjoner brer om seg på kontinentet, ble av nominasjonskomiteen trukket frem som en stadfestelse av prisens aktualitet. Professor Aardal påpekte i sitt innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt. – I disse Hebdo-tider er det et tankekors at vi enda ikke har nådd frem til en fredelig sameksistens mellom etniske og religiøse grupper, sa professor Aardal og påpekte i sitt innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt.

Strengere våpeneksport

En av ungdomsbevegelsens store bragder de siste årene er, ifølge Lindahl, at de var med å påvirke norske politikere til å innføre strengere regler for våpeneksport. Norge har de siste årene vært en sterk pådriver for våpenhandelsavtalen som ble vedtatt i FN i påsken 2013. – Denne avtalen er nå ratifisert av 50 land, og vi anser det som en stor seier for å minske våpenspredningen internasjonalt, sier Lindahl.

Hva betyr prisen for dere?

– Den betyr veldig mye! Særlig nå som vi også er i innspurten av en ny aksjon der vi jobber for å stanse all norsk våpeneksport til autoritære regimer, medgir Lindahl. Prisutdelingen er et samarbeid mellom Holtekilen folkehøgskole, Det Norske Baptistsamfunn og Norges Kristne Råd. Med utdelingen av ikkevoldsprisen ønsker de tre aktørene å rette oppmerksomhet mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap - og oppmuntre og støtte dem som i særlig grad bidrar til å videreføre arven etter Martin Luther King jr. KPK  

Bildetekst: Professor i statsvitenskap og medlem av nominasjonskomiteen, Bernt Aardal sammen med Changemakers leder Hanne Sofie Lindahl under tildelingen av ikkevoldsprisen 2015. Foto: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Les også

Ikkevoldsprisen 2019 - Nå er det tid for å nominere

Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.
Les mer

Feiring utsatt til februar neste år

I år er det 60 år siden Holtekilen folkehøgskole åpnet dørene for første kull med elever. Det feirer skolen 9. februar 2019 med en sammenkomst på skolen.
Les mer

Klart for nytt innrykk

Til helgen rykker elevene inn på Holtekilen folkehøgskole. Skoleåret 2017/18 ble avsluttet med at en av skolens elever, Einar Kornelius Skog, ble døpt i Bærum Baptistmenighet.
Les mer
1 - 3 av 39
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone