Changmaker fikk Norges første ikkevoldspris
Changmaker fikk Norges første ikkevoldspris
26 januar 2015
Hedres for holdningsskapende arbeid blant ungdom.

Av: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Rundt 150 personer var tilstede da Changmaker mottok Norges første ikkevoldspris på Holtekilen folkehøgskole mandag kveld. Ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid trekkes frem som grunnlaget for tildelingen.

Soleklar kandidat

– Det var en ganske unison oppfatning innad i komiteen at Changemaker fortjente prisen, sa Bernt Årdal, professor i statsvitenskap og medlem i nominasjonskomiteen. Komiteen trakk spesielt frem ungdomsorganisasjonens holdningsskapende arbeid ved å mobilisere til ikke-voldelige kampanjer som fremmer fred og rettferdighet.

Mobiliserer ungdom

Changemakers leder, Hanne Sofie Lindahl retter særlig fokus på kritikkverdige forhold knyttet til gjeld og kapitalflukt, global helse, internasjonal handel, og klima og miljø. Hun sier ungdomsorganisasjonen arbeider aktivt for å rekruttere ungdom til kampen for global rettferdighet. – Mange mener at vi er naive når vi hevder at "klart vi kan forandre verden", hvilket har vært vårt slagord helt siden starten. Men vi ser at det er mulig å mobilisere og engasjere helt vanlige ungdommer i kampen for en mer rettferdig verden, sa Lindahl i sitt innlegg.

Aktuell pris

At denne prisen tildeles for første gang etter at Europa nylig har opplevd flere voldelige attentat, og i kjølvannet av at anti-muslimske demonstrasjoner brer om seg på kontinentet, ble av nominasjonskomiteen trukket frem som en stadfestelse av prisens aktualitet. Professor Aardal påpekte i sitt innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt. – I disse Hebdo-tider er det et tankekors at vi enda ikke har nådd frem til en fredelig sameksistens mellom etniske og religiøse grupper, sa professor Aardal og påpekte i sitt innlegg at Kings drøm enda ikke er oppfylt.

Strengere våpeneksport

En av ungdomsbevegelsens store bragder de siste årene er, ifølge Lindahl, at de var med å påvirke norske politikere til å innføre strengere regler for våpeneksport. Norge har de siste årene vært en sterk pådriver for våpenhandelsavtalen som ble vedtatt i FN i påsken 2013. – Denne avtalen er nå ratifisert av 50 land, og vi anser det som en stor seier for å minske våpenspredningen internasjonalt, sier Lindahl.

Hva betyr prisen for dere?

– Den betyr veldig mye! Særlig nå som vi også er i innspurten av en ny aksjon der vi jobber for å stanse all norsk våpeneksport til autoritære regimer, medgir Lindahl. Prisutdelingen er et samarbeid mellom Holtekilen folkehøgskole, Det Norske Baptistsamfunn og Norges Kristne Råd. Med utdelingen av ikkevoldsprisen ønsker de tre aktørene å rette oppmerksomhet mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap - og oppmuntre og støtte dem som i særlig grad bidrar til å videreføre arven etter Martin Luther King jr. KPK  

Bildetekst: Professor i statsvitenskap og medlem av nominasjonskomiteen, Bernt Aardal sammen med Changemakers leder Hanne Sofie Lindahl under tildelingen av ikkevoldsprisen 2015. Foto: Finn Olav Felipe Jøssang, KPK

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.
Les mer

Bo på baptistenes eget hostel i Oslo i sommer

Denne sommeren satser Oslofjord folkehøgskole på fullskala sommerdrift – under navnet Hostel Oslofjord. Dette vil gi en ekstra inntektskilde som er svært viktig for skolen.
Les mer
1 - 3 av 66
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone