Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!
Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!
5 februar 2024
Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.

Foto og film: Tim SolWoong Kim

Bestemødre for fred ble etablert i 2003 og arbeider for å fremme fred og rettferdighet i respekt for menneskerettighetene. Bestemødre for fred er medlem i Norges Fredsråd. Bestemødre for fred har rundt 75 medlemmer og har aktive lokallag i sju ulike byer; Oslo, Ås, Lillehammer, Sandefjord, Mandal, Sandnes og Fjaler.

Arbeidet består av å møte folk og dele ut løpesedler om aktuelle fredssaker og om viktigheten av å arbeide langsiktig, nasjonalt og internasjonalt, for en fredskultur, ikke en militarisert forsvarskultur.

Løpesedlene som deles ut er ferskvare med nytt innhold ukentlig. 5-600 løpesedler deles ut hver uke, alltid på faste stede og tider.

I Oslo er bestemødrene å treffe hver onsdag kl 11.30 foran Stortinget.

Hvert år deles Bestemødreprisen ut i forbindelse med julelunsjen. I 2023 fikk journalist Sidsel Wold prisen. Hennes engasjement rundt konflikten i Midtøsten og boka «Landet som lovet alt» har fått fornyet aktualitet.

Bestemødre for fred var i sin tid aktive pådrivere for et forbud mot klasevåpen. Nå er de utrettelige i sitt arbeid mot atomvåpen, men også mot at så mye av verdens ressurser skal gå til våpenproduksjon i en tid hvor vi trenger å samle alle ressurser, kunnskap og krefter til å løse problemene verden står overfor – klima, fattigdom og økende forskjeller mellom rike og fattige både globalt og innen hvert enkelt land.

Hvordan kan man la være å forsvare seg med våpen mot et brutalt militært overfall? Krigen i Ukraina gjør det ikke enkelt å stå opp for ikkevoldssaken.

Dette er et vanskelig spørsmål for alle ikkevoldsforkjempere, også for Bestemødre for fred, men de holder fast ved at noen må tale fredens sak også i denne tiden. Noen må peke på at fredsarbeidet er en lang prosess som må bygges systematisk i fredstid, og noen må stille spørsmål ved de menneskelige lidelsene krigen innebærer.

Blant bestemødrene finnes det både troende og ikke-troende. Det de alle har til felles er respekten for det enkelte menneskelivet og for kloden vi lever på.

Priskomiteen ønsker å anerkjenne den utholdende aktivismen for fredens sak til en gruppe frivillige, vanlige borgere som har valgt å bruke sin stemme til å arbeide for en bedre verden.

Priskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:

Oppnevnt av Oslofjord Folkehøgskole:
Niels Fredrik Skarre
Birgitte Velund

Oppnevnt av Norges Fredsråd:
Randi Heinert

Oppnevnt av Norges Kristne Råd:
Einar Tjelle

Fred Håberg

Oppnevnt av Baptistkirken Norge
Billy Taranger

Sekretær for Priskomiteen
Roger Dahl, Administrasjonsleder
Baptistkirken Norge

 

Utdeling av Ikkevoldsprisen 2024 sendes direkte:

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 

Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet. Ikkevoldsprisen 2023 deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00.
Les mer
1 - 3 av 32
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone