Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 
Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 
16 januar 2023
Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet. Ikkevoldsprisen 2023 deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00.

Tekst: Roger Dahl, Illustrasjonsfoto: Utøya/ Demokrativerkstedet

I priskomiteens begrunnelse for tildelingen heter det blant annet:
"Demokrativerkstedet er et tilbud til elever og lærere i ungdomskolen, som tilbringer tre innholdsrike og unike dager på Utøya. Hver skole får delta med 3 elever og 1 lærer, og disse blir da ambassadører som får være med å bygge den demokratiske kulturen videre i sitt miljø.

Målet for Demokrativerkstedet er å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk kultur. Skolene som sender sine representanter til Utøya er i etterkant forpliktet på å tilrettelegge for elevstyrte aktiviteter knyttet til dette prosjektet...

... I tillegg vil komiteen løfte fram helheten i arbeidet for å hegne om demokratiet, slik det forvaltes av Utøya, med samarbeidspartnerne Wergelandsenteret og 22. juli-senteret. Minnet om den grusomme terrortragedien 22. juli 2011 forvaltes nettopp her. ..."

Les hele begrunnelsen

Lars Gudmundsson, leder for Hegnhuset på Utøya og Ana Perona-Fjeldstad, direktør ved Wergelandsenteret tar imot prisen i mottagelsen på Olsofjord Folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk kl 14.00.

Utdeling av Ikkevoldsprisen og feiringen av King-dagen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Prisutdelingen vil stå sentralt i arrangementet, i tillegg til musikalske innslag, taler og ikke minst kakefest!

I år er vi så heldige at vi har fått Kjersti Fløgstad, direktør ved Nobels Fredssenter som prisutdeler og taler. Cellisten Vojtech Novak deltar med to musikkstykker og to av Oslofjord Folkehøgskoles dyktige sangstudenter deltar med sang.

Det er Norges Kristne Råd, Oslofjord Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid. 

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:
Oppnevnt av Oslofjord Folkehøgskole: 
Niels Fredrik Skarre, seniorrådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Birgitte Velund, lærer på Oslofjord Folkehøgskole 

Oppnevnt av Norges Kristne Råd: 
Einar Tjelle, Seksjonsleder, økumenikk og dialog i Mellomkirkelig råd 
Fred Håberg, internasjonal leder i Pinsebevegelsen

Oppnevnt av Det Norske Baptistsamfunn: 
Thaku Lian, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn
Billy Taranger, pastor i Det Norske Baptistsamfunn

Oppnevnt av Norges Fredsråd: 
Randi Heinert, Norges Fredsråd

Tildelingen finner sted i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00. Skolens adresse er Michelets vei 55, Stabekk.

Les også

Hedret med Ikkevoldsprisen

Elsa-Britt Enger i Bestemødre for fred mottok tirsdag Ikkevoldsprisen under en tilstelning på Oslofjord Folkehøgskole. Den ble overrakt av Jørgen Watne Frydnes som i fjor mottok prisen på vegne av Demokrativerkstedet på Utøya.
Les mer

Ikkevoldsprisen 2024 går til Bestemødre for fred!

Prisen deles ut i forbindelse med markering av Martin Luther King-dagen på Oslofjord Folkehøgskole tirsdag 6. februr kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer
1 - 3 av 32
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone