Ikkevoldsprisen 2019
Ikkevoldsprisen 2019
16 januar 2019
Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg får Ikkevoldsprisen. Prisen deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55 på Stabekk mandag 21. januar kl 18.00.

Der mottar Marit Kromberg Ikkevoldsprisen 2019 på vegne av Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet. Norges kristne råd, Holtekilen folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn står sammen om King-dagen og markeringen av Martin Luther King Jr’s ikkevoldelige forsoningsarbeid. Ikkevoldsprisen 2019 består av 10.000 kroner og et kunstverk av Lierkunstneren Siri Wego. Prisen overrekkes av Erhard Hermansen.

Vårt ønske er en fredeligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr. vil vi oppmuntre og støtte dette.

Ikkevoldsprisen 2019 går til:
Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet v/Marit Kromberg

Begrunnelse:
Nominasjonskomiteen ønsker å tildele ikkevoldsprisen til Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet ved Marit Kromberg på grunn av:

  • Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år. «La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Kvekerne sier at arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for deres gudstro.
  • Kvekerhjelp driver freds- og utdanningsprosjekter flere steder i verden
  • De har et sterkt engasjement for fred og solidaritetsarbeid internasjonalt.
  • De arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder.
  • De arbeider med fredsbyggende ressursmateriale og arbeid som utspringer fra Kvekernes verdier og fredsengasjement.
  • Marit Kromberg mottar prisen til Kvekersamfunnet og Kvekerhjelpen fordi hun er en strålende representant for kvekerne gjennom sitt omfattende engasjement og trofasthet i fredsarbeidet gjennom en årrekke. Hun er til stor inspirasjon for mange andre som arbeider for fred.

Kvekerhjelpen og Kvekersamfunnet fremmer gjennom sitt arbeid mange av de samme idealer og den samme ånd som Martin Luther King viet sitt liv til.

Nominasjonskomiteen for Ikkevoldsprisen har bestått av:
Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig Råd
Ingrid Joys, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn i Norge
Elsebeth Hansen, tidligere Rektor Holtekilen Folkehøgskole
Billy Taranger, fylkessekretær i Oslo KrF
Fredrik Krunenes, Pastor Oslo Sentrum Baptistmenighet
Randi Heinert, Norges Fredsråd
Biak Tha Sung Siang Pum, hovedstyremedlem Det Norske Baptistsamfunn
Terje Aadne, Generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn er leder av nominasjonskomiteen

Ikkevoldsprisen deles ut i forbindelse med feiring av Kingdagen på Holtekilen folkehøgskole, Michelets vei 55, Stabekk mandag 21. januar kl 18.00 

 

Foto: Marit Kromberg (arkivfoto KPK)

Les også

Ikkevoldsprisen 2023 til Utøya/ Demokrativerkstedet 

Ikkevoldsprisen 2023 går til Utøya/ Wergelandsenteret med programmet Demokrativerkstedet. Ikkevoldsprisen 2023 deles ut i forbindelse med feiringen av Kingdagen på Oslofjord Folkehøgskole mandag 16. januar kl 14.00.
Les mer

Ikkevoldsprisen til Demokrativerkstedet på Utøya

MINNE,LÆRE, ENGASJERE: Med 22. juli som bakteppe lærer ungdommene på Demokrativerkstedet på Utøya om demokrati og medborgerskap.
Les mer

– Viktig at tros- og livssynssamfunnene står sammen

Med 30 års fartstid i økumeniske råd, har nylig pensjonerte Dag Nygård vært en sentral aktør i å forme en retning for det norske livssynsfeltet i en tid med store forandringer.
Les mer
1 - 3 av 157
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone