God kompetanse!
God kompetanse!
13 oktober 2021
CBCN har blitt den ledende aktøren for samfunnsutvikling, og driver mange ulike prosjekter.

Bas-Uélé er et område på størrelse med halve Fastlands-Norge og har 2 millioner innbyggere. Med store avstander, dårlig infrastruktur og mennesker som i snitt tjener en dollar om dagen er det klart at utfordringene står i kø.

CBCN er en organisasjon andre ser til og lærer av. Derfor er det så viktig at CBCN som organisasjon og kirkesamfunn får økt kompetanse. Når lederutvikling er noe av det viktigste vi gjør i Baptistsamfunnet i Norge, så gjelder det samme i Kongo. Prosjektet vi samarbeider om, og som er støttet av Norad, handler om å øke kompetansen i alle ledd i organisasjonen. Det er 1600 personer som direkte vil dra nytte av prosjektet ved å delta på konferanser og undervisning. Et spesielt fokus er rettet mot å få økt deltakelse fra kvinner og unge.

Et av målene med kompetansehevingen er å gjøre kirkene mer aktive og selvstendige. En direkte følge av prosjektet er at menighetsmedlemmer nå kan gi kollekt til kirkene i form av varer som ris og peanøtter. Så sørger kirken for en felles løsning hvor man selger varene på markedet. Dette gjør at det er mulig å bidra selv for de som ikke har penger. I tillegg har prosjektet jobbet med rutiner for oppbevaring og forvaltning av kollekten. Dette skaper en ny tillit til kirken og gjør at gaveinntektene har økt med over 50 prosent.

«Use your talents»

En del av prosjektet er å delta på «Use your talents»-konferansen. Programmet ledes av Norsk Misjon Selskap og er en møteplass for kirkeledere i Afrika og Asia. «Use your talents» handler om å trene seg opp til å tenke løsningsorientert og bruke de ressursene man har, og man møtes på tvers av landegrenser for å utveksle erfaringer. Målet er å bryte ut av en sirkel av negativitet og avhengighet utenfra, til aktivt å involvere seg i endringsprosessen for å bedre livsvilkårene lokalt.

Hvorfor skal vi støtte dette?

  • Kompetanse og holdningsendringer er en viktig ressurs og mulig å videreføre!
  • CBCN driver et stort og langsiktig arbeid og vil alltid ha behov for gode ledere!
  • Prosjektet koster lite, men vil ha stor betydning for alt annet arbeid i regionen!

Gi gaver til arbeidet i Kongo

Les også

Misjonsnytt fra Kongo

I begynnelsen av mai var det graduering for jusstudenter ved UPCN, som er Baptistsamfunnet i Nord-Kongo sitt universitet i Buta.
Les mer

Misjonsnytt

I siste utgave av Misjonsnytt får vi høre mer om kirkelivet i Bas Uele i Kongo, et arbeid norske baptister har støttet opp om i over 100 år.
Les mer

Misjonsnytt

Siste nytt fra misjonsarbeidet i Kongo er sendt ut i Misjonsnytt 20. desember. Les om besøk i Kongo i november og de første inntrykkene til Turid og Jon Vestøl som skal være i Kongo til februar neste år.
Les mer
1 - 3 av 75
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone