Kirkesamfunnets hjerte
Kirkesamfunnets hjerte
13 oktober 2021
Administrasjonen i CBCN består av tre personer.

Med mer enn 400 menigheter og 45.000 medlemmer spredt i et område med små landsbyer, dårlige veier og knapt nok telefonforbindelse, sier det seg selv at de gjør en enorm innsats for å holde CBCN sammen.

Jobben krever høy utdannelse og enda høyere arbeidskapasitet. De ansatte er stadig på reise for å besøke menigheter. Da bidrar de med oppfølging av ledere og undervisning av medlemmene. Noen menigheter har ikke pastorer, eller ledes av evangelister med lav utdannelse. Behovet for undervisning er enormt fordi de fleste menighetsmedlemmene ikke eier en bibel, og flere kan heller ikke lese.

Organisasjonsutviklingsprosjektet har ført til bedre rutiner i menighetene. Det har gjort at flere har fått større tillit til menighetsledelsen og ønsker å bidra økonomisk, både lokalt og til den sentrale administrasjonen.

De siste årene har bidraget fra menighetene økt. I Kongo finnes ikke statsstøtte til trossamfunn slik som i Norge. Derfor trenger de økonomisk hjelp utenfra for å kunne opprettholde det viktige arbeidet.

Hvorfor skal vi støtte dette:

  • Kirkeadministrasjonen er limet som holder arbeidet i CBCN sammen.
  • De ansatte er til stor inspirasjon for lokalmenighetene
  • Kirkeadministrasjonen bidrar til sunne og velfungerende menigheter

Gi gaver til arbeidet i Kongo

Les også

Misjonsnytt

I siste utgave av Misjonsnytt får vi høre mer om kirkelivet i Bas Uele i Kongo, et arbeid norske baptister har støttet opp om i over 100 år.
Les mer

Misjonsnytt

Siste nytt fra misjonsarbeidet i Kongo er sendt ut i Misjonsnytt 20. desember. Les om besøk i Kongo i november og de første inntrykkene til Turid og Jon Vestøl som skal være i Kongo til februar neste år.
Les mer

Norad tidobler gaver til prosjektene

I 2022 utfordrer vi på å gi en julegave til støtte for vårt samarbeid med baptistkirkene i Nord-Kongo (CBCN).
Les mer
1 - 3 av 74
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone