Økt verdighet!
Økt verdighet!
18 oktober 2021
For CBCN er det en selvfølge å delta i samfunnsutviklingen.

De driver et utviklingsprogram som består av tre deler: Sivile rettigheter, lese- og skriveopplæring for voksne, og spare- og lånegrupper. Programmet er det mest utbredte de har og når direkte ut til over 18.800 personer, indirekte vil det påvirke nærmere 270.000.

 

Kampen mot korrupsjon og utnyttelse

Hvert år rapporterer våre samarbeidspartnere om hvilke områder utviklingsgruppene, som jobber med sivile rettigheter, har nådd fram til med lobbyvirksomheten sin. Deres påvirkning har blant annet ført til at myndighetene i provinsen har vært i kontakt med gruveindustrien. Høsten 2020 var barna som jobbet i gruvene tilbake på skolen!

Undervisning i sivile rettigheter er et viktig redskap i kampen mot korrupsjon og utnyttelse. Når folk står sammen, og kjenner til hvilke rettigheter de har, blir muligheten for utnyttelse vanskeligere. Utviklingsgruppene bidrar også i lokalsamfunnet med å reparere brønner og veier. Under koronakrisen har de vært viktige aktører i informasjonsarbeidet, og pådrivere for innkjøp av vannkanner og såpe til håndvask for å hindre smitte.

 

Mulighet til deltakelse

Mange i området hvor CBCN jobber kan ikke lese og skrive. Det skaper en sårbarhet hos den enkelte, og hindrer de i å kunne delta i samfunnet på lik linje med de som har gått på skolen. Som følge av at gutter har blitt prioritert når det handler om skolegang, rammer dette mange kvinner. Derfor bidrar prosjektet med lese- og skriveopplæring for voksne. Dette gir mulighet for tidligere analfabeter til å ha innflytelse og kunne bidra på lik linje, både i kirken og i samfunnet forøvrig.

 

Økonomisk selvstendighet

Spare- og lånegruppene gir folk mulighet for å finansiere utdanning og kjøpe bølgeblikk til hustaket. Noen investere i symaskin, høner eller geiter som igjen kan gi økte inntekter. Å spare i en gruppe med folk man kjenner gjør at man føler seg mer forpliktet i henhold til avtalene om å betale inn sparebeløp og tilbakebetaling av lån. En spare- og lånegruppe er med på å utvikle en mer stabil familieøkonomi, og på sikt bedre livsvilkår for familiene i lokalsamfunnet. Med gode rutiner for hvem som har kassa, hvem som har nøklene og hvem som fører regnskapet, skapes det økt trygghet for at midlene ikke blir borte. Dette gjør at ordningen kan fungere optimalt.

 

Hvorfor skal vi støtte dette?

  • Fordi informasjon og kunnskap hindrer utnyttelse og undertrykking
  • Lese og skrivekunnskaper gir økt verdighet og økt mulighet for å kunne delta og påvirke samfunnet man lever i.
  • En stabil økonomi gir bedre livsvilkår for alle i familien.

Gi gaver til arbeidet i Kongo

 

Les også

Misjonsnytt fra Kongo

I begynnelsen av mai var det graduering for jusstudenter ved UPCN, som er Baptistsamfunnet i Nord-Kongo sitt universitet i Buta.
Les mer

Misjonsnytt

I siste utgave av Misjonsnytt får vi høre mer om kirkelivet i Bas Uele i Kongo, et arbeid norske baptister har støttet opp om i over 100 år.
Les mer

Misjonsnytt

Siste nytt fra misjonsarbeidet i Kongo er sendt ut i Misjonsnytt 20. desember. Les om besøk i Kongo i november og de første inntrykkene til Turid og Jon Vestøl som skal være i Kongo til februar neste år.
Les mer
1 - 3 av 75
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone