Oppfølging i etterkant
Oppfølging i etterkant
Varslingssaker er ofte svært belastende for de involverte og krever at organisasjonen gir god oppfølging, også i etterkant.

Det Norske Baptistsamfunn skal følge opp mottaker av varsel og andre involverte på en god måte. Trygg-gruppen er tilgjengelige for partene i en periode etter at vedtak er fattet.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone