Trygg-gruppen
Trygg-gruppen
Trygg-gruppa er Ung baptist og Det Norske Baptistsamfunn sin rådgivende instans i forbindelse med maktovergrep av seksuell, psykologisk eller åndelig karakter.

Medlemmene i Trygg-gruppa skal alltid være en del av Det norske Baptistsamfunns beredskapsgruppe og gi veiledning og oppfølging ved mistanke om ulike type overgrep. Gruppa kan også kontaktes hvis det ønskes generell veiledning og kurs.

Trygg-gruppen består av:

Leder
Georgeta Sigland I 411 00 285
georgeta.sigland@bapist.no

Siri D. Fjeldberg | 401 69 434
sirifj@online.no

Torbjørn Andersen | 468 30 968
torbear3@yahoo.no

Atle H. Eidem | 413 64 670
atle.eidem@baptist.no

 

Les mer om Trygg-arbeidet i Ung Baptist og Det Norske Baptistsamfunn

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone