Strategisk arbeid 2018-22
Strategisk arbeid 2018-22
Baptistsamfunnet er et flerkulturelt kirkesamfunn med levende menigheter, grepet av Kristus.

 Kirkesamfunnets strategiske arbeid er rettet mot menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt engasjement.

Visjon

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet

Hovedmål

  • Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
  • Det flerkulturelle perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
  • Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt!
  • Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement!
  • Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn!

Strategiske områder

Støttefunksjoner for det strategiske arbeidet

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone