Møteplasser
Møteplasser
Vi tilrettelegger møteplasser for å støtte opp om vårt strategiske arbeid for menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt engasjement.

Vi ønsker trygge møteplasser som gir tilhørighet, identitet og utvikling, uavhengig av alder og etnisitet. Dette gjøres ved å:

 • Videreutvikle Blink og Lederkonferansen som våre viktigste møteplasser
 • Legge til rette for regionale og tematiske møteplasser i tråd med våre strategier
 • Utfordre til samarbeidsprosjekter, samt pastor- og forstanderfellesskap
 • Legge til rette for at våre nasjonale og regionale møteplasser er flerkulturelle
 • Arrangere reiser for å bygge identitet og gi inspirasjon
 • Legge til rette for et bærekraftig prisnivå
 • Oppmuntre og utfordre til frivillig engasjement
 • Engasjere barn og unge
 • Engasjere andregenerasjonsledere
 • Tilrettelegge for at unge med flerkulturell bakgrunn deltar på leir, for eksempel gjennom samtaler på ledernivå og økonomisk støtte
 • Sikre at det oppleves trygt å sende barn og ungdom på leirene
 • Rekruttere voksne leirledere
 • Ha miljøvennlig fokus

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone