Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement
At menighetene er engasjert er helt avgjørende for å være kirkesamfunn med internasjonalt engasjement. I perioden 2018 til 2022 arbeider Det Norske Baptistsamfunn slik med sitt internasjonale engasjement.

Fellesskap

Vi vil bidra til levende menigheter hos samarbeidspartnere ved fokus på:

 • Barn og unge
 • Evangelisering og menighetsplanting

Utrustning

Vi vil styrke samarbeidspartnere gjennom:

 • Kompetanseheving
 • Erfaringsdeling

Rettferdighet

Vi vil bidra til god samfunnsutvikling med særlig fokus på:

 • Kvinner og jenter
 • Helse
 • Utdanning

Overordnede målsettinger

Artikler om internasjonalt engasjement

 

Handlingsplan:

Målsettinger:

 • Nye mennesker blir nådd med evangeliet
 • Økt kompetanse til pastorer og menighetsledere
 • Samarbeidspartnerne har gode forvaltningsrutiner
 • Utdanning for minst åtte studenter per år. 60 prosent skal være jenter
 • Styrke sivilt samfunn sammen med våre samarbeidspartnere
 • Prosjekter som mottar Norad-støtte skal ha en hovedvekt på barn og kvinner
 • Ha minst ett internasjonalt diasporaengasjement i samarbeid med migrantmiljø/menigheter
 • Gjensidige utvekslingsbesøk hvert år

Aktiviteter:

 • Stipendordning til pastorer og menighetsledere
 • Bidra til kurs og seminarer for pastorer og menighetsledere
 • Legge til rette for mentor-/veilederordninger på tvers av landegrenser
 • Stipendordning for ungdom, med særlig fokus på kvinner
 • Støtte til utdanningsinstitusjoner
 • Støtte til evangelisering og menighetsplanting
 • Støtte til helsefremmende arbeid
 • 100-årsjuileum i Kongo i 2020
 • Planlegge, forberede og gjennomføre utvekslingsbesøk i samarbeid med Ung baptist
 • Utarbeide årlige Norad-søknader
 • Oppfølging av Norad-prosjekter
 • Samarbeid med migrantmiljøene om diasporaarbeid
 • Få oversikt over alt internasjonalt engasjement i kirkesamfunnet
 • Samarbeid med European Baptist Mission International og European Baptist Federation

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone