Menighetsplanting
Menighetsplanting
At menigheter planter menigheter er helt avgjørende for å være kirkesamfunn i positiv utvikling. I perioden 2018 til 2022 arbeider Det Norske Baptistsamfunn slik for å støtte opp om menighetsplanting.

Fellesskap

Vi vil bidra til at nye menigheter blir plantet gjennom:

  • Rekruttering og utrustning av menighetsplantere og sendemenigheter
  • Tilrettelegging for partnerskap og støtteordninger
  • Familie- og studentfokus

Utrustning

Vi vil tilrettelegge for menighetsplanting ved:

  • Mentoring og oppfølging av alle menighetsplantere
  • Å vekke pionerånden, spesielt hos unge

Rettferdighet

Vi tror menighetsplanting gir merverdi til lokalsamfunnet ved:

  • Diakonalt og misjonalt fokus
  • Flerkulturelt fokus

Overordnede målsettinger

Artikler om menighetsplanting

Handlingsplan:

Målsettinger:

  • Minst en ny menighetsplanting hvert år
  • Knytte kontakt med nye og etablerte fellesskap hvert år
  • To menigheter opptas i Baptistsamfunnet hvert år
  • 50 personer deltar i nettverk for menighetsplantere og sendermenigheter
  • Alle menighetsplantere får veiledning og oppfølging
  • Minst ti partnermenigheter som støtter menighetsplanting økonomisk

 

Aktiviteter:

  • Nasjonalt menighetsplanterteam som styringsgruppe
  • Presentere eksisterende menighetsplantinger på fellesarrangementer
  • Bruke nasjonale og regionale samlinger som rekrutterings- og inspirasjonsarenaer
  • Målrettet bønnefokus i forhold til nye menighetsplantingsområder
  • Bruke lokale ressurspersoner til å utfordre og motivere til menighetsplanting
  • Være pådriver for menighetsplanting i storby/studentby
  • Årlig pionerhelg for menighetsplantere og sendermenigheter
  • Bruke DAWNs vurderingsverktøy
  • Bruke tilgjengelige veiledningsordninger
  • Oppfølging av alle menighetsplantere
  • Utvikle partnerprogram
  • Utfordre til teltmakervirksomhet i Norge
  • Utrede mulighet for fond for menighetsplanting
  • Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone