Menighetsplanting
Menighetsplanting
At menigheter planter menigheter er helt avgjørende for å være kirkesamfunn i positiv utvikling. I perioden 2018 til 2022 arbeider Det Norske Baptistsamfunn slik for å støtte opp om menighetsplanting.

Fellesskap

Vi vil bidra til at nye menigheter blir plantet gjennom:

 • Rekruttering og utrustning av menighetsplantere og sendemenigheter
 • Tilrettelegging for partnerskap og støtteordninger
 • Familie- og studentfokus

Utrustning

Vi vil tilrettelegge for menighetsplanting ved:

 • Mentoring og oppfølging av alle menighetsplantere
 • Å vekke pionerånden, spesielt hos unge

Rettferdighet

Vi tror menighetsplanting gir merverdi til lokalsamfunnet ved:

 • Diakonalt og misjonalt fokus
 • Flerkulturelt fokus

Overordnede målsettinger

Artikler om menighetsplanting

Handlingsplan:

Målsettinger:

 • Minst en ny menighetsplanting hvert år
 • Knytte kontakt med nye og etablerte fellesskap hvert år
 • To menigheter opptas i Baptistsamfunnet hvert år
 • 50 personer deltar i nettverk for menighetsplantere og sendermenigheter
 • Alle menighetsplantere får veiledning og oppfølging
 • Minst ti partnermenigheter som støtter menighetsplanting økonomisk

 

Aktiviteter:

 • Nasjonalt menighetsplanterteam som styringsgruppe
 • Presentere eksisterende menighetsplantinger på fellesarrangementer
 • Bruke nasjonale og regionale samlinger som rekrutterings- og inspirasjonsarenaer
 • Målrettet bønnefokus i forhold til nye menighetsplantingsområder
 • Bruke lokale ressurspersoner til å utfordre og motivere til menighetsplanting
 • Være pådriver for menighetsplanting i storby/studentby
 • Årlig pionerhelg for menighetsplantere og sendermenigheter
 • Bruke DAWNs vurderingsverktøy
 • Bruke tilgjengelige veiledningsordninger
 • Oppfølging av alle menighetsplantere
 • Utvikle partnerprogram
 • Utfordre til teltmakervirksomhet i Norge
 • Utrede mulighet for fond for menighetsplanting
 • Gi veiledning til migrantgrupper som ønsker å etablere egne menigheter

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone