kommunikasjon og innsamling
kommunikasjon og innsamling
Plan for kommunikasjons- og innsamlingsarbeid skal støtte opp om menighetsplanting, menighetsutvikling og internasjonalt engasjement.

Vi ønsker å:

 • Knytte sammen kirkesamfunnet, speile bredden og sikre nødvendig informasjon fra sentralleddet til menighetene
 • Sikre tilstrekkelige gaveinntekter fra menigheter og enkeltpersoner
 • Synliggjøre baptistene i Norge

Gjennom:

 • Å fortelle de gode historiene; som skal gi ny kunnskap, være forbilledlig og inspirerende
 • At all relevant informasjon om vår virksomhet skal være tilgjengelig på nettsidene
 • At informasjon og påmeldingsmulighet for fellesarrangement skal finnes på nettsidene
 • At all relevant informasjon for pastorer og menighetsledere finnes på intranett
 • Å gjøre deler av Blink og lederkonferansen tilgjengelig på internett
 • At informasjonsarbeidet skal appellere til givertjeneste
 • Systematisering og videreutvikling av fast givertjeneste
 • Mulighet for gaverespons på nettsidene
 • Å tilrettelegge for gavekampanjer
 • Takkebrev
 • Å stimulere og medvirke til publisering av teologiske artikler
 • Å presentere lokale saker
 • Kobling mot dagsorden i samfunnet

 

 

Dustin Lee

 

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone