Misjons- og utviklingsprosjekter i Kongo

Norges kristne råd inviterer alle til å bli med på felles avsynging av Deg være ære, 1. påskedag kl.12.00
Skoleprosjektet
Skoleprosjektet
CBCN driver rundt 200 barne-, ungdoms- og videregående skoler.
Sivile rettigheter
Sivile rettigheter
Sivile rettigheter er et begrep som vi sjelden bruker her i Norge. Vi lever i et samfunn som er velorganisert og forutsigbart. Slik er det dessverre ikke i Bas-Uélé.
Helsearbeid
Helsearbeid
CBCN driver tolv helsesentre og et sykehus i Bas-Uélé.
CBCNs administrasjonen
CBCNs administrasjonen
Administrasjonen til CBCN har tre inntektskilder. Den største er bidrag fra egne medlemmer og kirker. Deretter kommer støtte fra baptistene i Norge, og så har de inntekter...
Spare- og lånegrupper
Spare- og lånegrupper
CBCN driver spare- og lånegrupper med støtte fra NORAD. Dette er et prosjekt som først og fremst retter seg mot kvinner.
Pastorskolen
Pastorskolen
Norske misjonærer startet i sin tid en pastorskole i Bondo. Denne finnes fortsatt, og den utdanner hvert år 4 – 8 pastorer.
Lese- og skrive opplæring
Lese- og skrive opplæring
Når det er slik at foreldrene må betale skolepenger, og når pengene ikke strekker til – da blir guttene prioritert. Mange kvinner i Bas-Uélé har derfor aldri fått gå...
Organisasjons- og kompetanseutvikling
Organisasjons- og kompetanseutvikling
CBCN er en stor organisasjon med mange ledere og mange aktører. I tillegg er de spredt utover et enormt geografisk område med dårlig infrastruktur. Dette gir store...
Evangelisering og kristen fostring
Evangelisering og kristen fostring
På samme måte som oss er CBCN opptatt av å finne gode måter for å nå ut med budskapet om Jesus. De ser at det er viktig med arbeid som retter seg mot barn og ungdom.

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone