Årets julegave - Lederutvikling i Kongo
Årets julegave - Lederutvikling i Kongo
3 desember 2021
CBCN trenger dyktige ledere til sitt enorme arbeid i Nord-Kongo. Årets julegave går til lederutvikling hos vår samarbeidspartner CBCN.

Kirkesamfunnet, som feiret sitt hundreårsjubileum siste helg i november, består i dag av ca 400 menigheter og 45.000 medlemmer. I en landsdel med dårlig infrastruktur og generelt lav utdannelse blant medlemmene, er det utrolig viktig å utvikle nåværende ledere og trene nye, som kan drive arbeidet.

Se presentasjon om julegaven 2021

Pastorskolen utdanner pastorer til de mange kirkene. Den mottar økonomisk støtte fra oss slik at studentene og familiene deres får dekt bolig og helsetjenester under studietiden.

Sammen med lokale menighetsledere har man jobbet med gode rutiner. Å finne en ordning så medlemmene er sikre på at pengene de gir til kirken blir passet godt på og brukt riktig, har skapt tillit til ledelsen. Resultatet av dette er økt kollekt som gjør at menighetene etterhvert blir mer selvstendige. Med bare fem personer ansatt på det sentrale kirkekontoret er det helt nødvendig at menighetene kan gjøre så mye som mulig selv. I tillegg har man introdusert nye løsninger for kollekt siden folk flest har lite penger. Her har programmet «Use your talents» spilt en viktig rolle. Programmet handler kort sagt om å finne muligheter der hvor man tidligere har sett problemer, og som tittelen antyder, se og bruke det man faktisk har. Nå kan f.eks medlemmene flere steder betale kollekt i varer, som kirken selger på markedet for å få inn penger.

Et av fokusene i lederutviklingen er å legge tilrette for at flere kvinner og unge skal ta mer ansvar i kirkene. I år har 800 personer deltatt på lederkonferanser, hvorav ca 300 er kvinner. I tillegg har CBCN flere prosjekter som bidrar til at det blir lettere for kvinner å delta. Blant annet driver de lese- og skriveopplæring. En annen stor satsning er CBCN sitt universitet i Buta. Kortere vei til universitetet gjør det lettere for kvinner å ta høyere utdannelse. Vi støtter bl.a stipend til unge i utdannelse, hvor hovedvekten av stipendene går til kvinner.

CBCN driver et enormt arbeid i Bas-Uélé, både med evangelisering og samfunnsutvikling. For at de skal nå enda flere, er de avhengig av å rekruttere og lære opp nye ledere.

Vil du være med å investere i CBCN sine ledere?

Vipps til 10910 merket "julegave"

Les mer om prosjektene i Kongo her: https://baptist.no/om-oss/internasjonaltengasjement/misjonsprosjektene

Les også

Misjonsnytt

I siste utgave av Misjonsnytt får vi høre mer om kirkelivet i Bas Uele i Kongo, et arbeid norske baptister har støttet opp om i over 100 år.
Les mer

Misjonsnytt

Siste nytt fra misjonsarbeidet i Kongo er sendt ut i Misjonsnytt 20. desember. Les om besøk i Kongo i november og de første inntrykkene til Turid og Jon Vestøl som skal være i Kongo til februar neste år.
Les mer

Norad tidobler gaver til prosjektene

I 2022 utfordrer vi på å gi en julegave til støtte for vårt samarbeid med baptistkirkene i Nord-Kongo (CBCN).
Les mer
1 - 3 av 132
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone