I møte med Dag-Inge Ulstein
I møte med Dag-Inge Ulstein
21 mars 2021
Utviklingsministeren tok fredag 19. mars imot integrasjonspastor Peter Ngaidam for samtaler om hvordan befolkningen i Myanmar kan få best mulig hjelp.

Av Roger Dahl

Ulstein hadde med seg Geir Sigbjørn Toskedal som sitter i Utenriks og forsvarskomiteen og Justiskomiteen (skygge) og Alf Rose Sørgaarden som er politisk seniorrådgiver på Stortinget, mens generalsekretær Erhard Hermansen og kommunikasjonsrådgiver Gjermund Øystese fra Norges Kristne Råd og generalsekretær Bjørn Bjørnø deltok sammen med Ngaidam.

Akutt behov for hjelp

Møtet handlet om situasjonen i Myanmar, det akutte behovet for nødhjelp og spørsmål om hvordan diasporamiljøet fra Myanmar i Norge kan være med å samhandle.

Peter Ngaidam, som kom til Norge for 17 år siden kjenner situasjonen i hjemlandet godt. Blant annet sa han til Ulstein:

- Jeg vet hva forfølgelse på grunn av kristen tro er. Jeg har vært en del av det på flukt. Demokratiske verdier, respekt for enkeltmennesket, lærte jeg i den lokale baptistmenigheten. Verdier og prinsipper som myndighetene ikke la noen vekt på, og som fortsatt ikke betyr noe for dem.

VIl hjelpe

Det bor nå 4118 mennesker med  bakgrunn fra Myanmar i Norge. Rundt  2000 av disse er tilknyttet Det Norske Baptistsamfunn og enten Norway Chin Christian Federation eller Karen Baptist Norway. Diasporamiljøet i Norge har nær kontakt med hjemlandet og med menigheter, ressurspersoner og kirkestrukturer som de var en del av. Myanmar Baptist Convention er den største kristne kirken i landet, med rundt 1.7 millioner medlemmer.  

- Vi er opptatt av å hjelpe, sa Peter i møtet og fortalte om deres kontakter i Myanmar og internasjonalt, men også om dkunnskap og nærhet til det som nå foregår i landet. Peter Ngaidam understreket at det er mange henvendelser om hjelp, og en vil gjerne gjøre mer. Så langt er det samlet inn rundt en million kroner blant  Chin, Karen, Kachin og gjennom Det Norske Baptistsamfunn. Men det er større behov enn dette rekker til.

Gode kanaler

Våre kontakter i Myanmar kan ikke, slik som situasjonen er, gi nærmere informasjon om steder, eller om kontaktpersoner som administrerer hjelpearbeidet.  Heller ikke gi ut detaljer om hvordan en får økonomiske midler inn i landet. Men Peter Ngaidam forsikrer at det er trygge kanaler. Hjelpearbeidet som er i gang via kanalene en har tilgang til, finansieres hovedsakelig via det internasjonale diasporamiljøet blant folk fra Myanmar.

Behov for hjelp

  • Støtte til Sivil Disobedient Movement
  • Støtte til familier som er direkte rammet i demonstrasjonene ved familiemedlemmer som har blitt drept
  • Sykehus og helsevesen er stengt. Mang trenger helsehjelp og medisiner
  • Hjelp til personer på flukt, rundt 3000 nå
  • Kvoteflyktninger: den aktuelle situasjonen kan aktualisere spørsmålet
  • Den aktuelle situasjonen reiser igjen spørsmål om kvoteflyktninger far Myanmar til Norge. I India er det rundt 3.000, i Malaysia, rundt  30.000 og i Thailand hele 70.000. Situasjonen i hjemlandet er nå ganske lik det regimet de tidligere flyktet fra

Det var gode samtaler der en ble møtt med forståelse for situasjonen. Politikerne vil ta disse innspillene med i de prosesser som gjøres med hensyn til situasjonen i Myanmar. Norge har mulighet til å påvirke i Sikkerhetsrådet, til å prioritere kvoteflyktninger fra Myanamar (som vil få et utmerket støtteapparat i miljøet som allerede finnes i landet), og til å bidra økonomisk og politisk i forhold til prosessene.

En er takknemlig for muligheten til å legge fram de akutte behovene som alle kjenner på, og spesielt diasporamiljøet fra Myanmar.

Baptistsamfunnets innsamling pågår fremdeles. Dine gaver vil være med å bety en forskjell!

 

 

Les også

Myanmar trenger vår oppmerksomhet, nå!

«Situasjonen i Myanmar er hjerteskjærende, og våre brødre og søstre i Myanmar ber oss om å ikke glemme dem. Flere norske kirkesamfunn og hjelpeorganisasjoner er sterkt engasjert i Myanmar, de trenger vår støtte.
Les mer

Ber om støtte til befolkningen i Myanmar

I Myanmar er det mange som lider etter militærkuppet i februar. Eksilregjeringen, der religiøse minoriteter har fått mer plass, ber om engasjement og støtte.
Les mer

Stiller opp for Myanmar

Baptister fra hele verden stiller opp for Myanmar med et ønske om å løse den fortvilte situasjonenmilitæret har satt landet og befolkningen i.
Les mer
1 - 3 av 155
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone