Ett år med krig i Europa
Ett år med krig i Europa
24 februar 2023
På ettårsdagen for krigsutbruddet i Ukraina står vi fortsatt sammen med våre brødre og søstre i Ukraina og alle dem som bidrar for å hjelpe, trøste og stille savn. Kirker over hele landet markerer årsminnet i dag og denne helgen.

Av Roger Dahl

På ettermiddagen i dag (kl 15.00) arrangeres det en økumenisk forbønnsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Mange av dem som deltar der vil fortsette med en stor slodaritetsmarkering på Eidsvolls plass i Oslo.  Det er Den ukrainske ambassaden i Norge, Den ukrainske forening i Norge og Norsk-ukrainsk venneforening som inviterer til en nasjonal tverrpolitisk markering for å vise samhold og styrke i vår støtte til Ukraina. Norges Kristne Råd støtter markeringen. Tilsvarende markeringer finner sted på i 65 byer og tettsteder i Norge og rundt i hele verden. Les mer

Krigen i Ukraina har berørt baptister verden rundt, og fra Baptist World Alliance har vi fått denne videoen:

Vår egen organisasjon European Baptist Federation (EBF) har fulgt situasjonen i Ukraina tett helt siden krigsutbruddet, og store beløp er kanalisert til hjelpearbeidet i landet fra lokale baptistkirker rundt i Europa. Det er fremdeles mulig å støtte dette arbeidet gjennom EBF. Penger som sendes til Det Norske Baptistsamfunn vil bli videreformidlet via EBF.

EBF har lagt ut en video med en forbønn for Ukraina i anledning ettårsdagen. Denen kan godt spilles av som en markering i gudstjenesten på søndag, eventuelt kan bønnen bes i gudstjenesten. Se norsk oversettelse:

Ett år med krig i Europa

Herre Gud!
Vi vender oss til deg igjen, som vi har gjort utallige ganger i løpet av det siste året, og går i forbønn for våre brødre og søstre i Ukraina. Herre, vi ser tilbake og reflekterer over et år med smerte og sorg og tap.

Vi husker, og vi sørger. For kjære som har blitt drept eller forsvunnet. For millioner som har blitt fordrevet fra hjemmene sine, hvis sikkerhet er frarøvet dem. For familier som er separert og som ikke har sett sine kjære på flere måneder.

Vi husker, og vi sørger. For kirker som er ødelagt, tatt av okkupasjonsstyrkene og tvunget til å stenge. For pastorer og kirkemedlemmer og frivillige som har jobbet utrettelig for å ta vare på de fordrevne. For millionene som fortsetter å leve gjennom krigens traumer og redsler.

Og for de millioner rundt om i verden hvis liv er blitt vanskeligere og vondere som en konsekvens av krigen.

Gud, vi roper til deg om barmhjertighet og fred, og at din Ånd skal være over våre brødre og søstre i Ukraina. Fortsett å gi dem styrke til å holde ut gjennom resten av denne konflikten.

Herre, vi takker for tjenesten og vitnesbyrdet til våre brødre og søstre i Ukraina, i nabolandene og over hele Europa og Sentral-Asia. Vi ber om at navnet ditt fortsatt skal bli æret i våre handlinger. Vi vet at du, Herre Jesus, er til stede i handlinger som omsorg, barmhjertighet og fred. Måtte verden få se mer av din godhet og frelsende kjærlighet gjennom vårt svar på denne tragedien.

Herre, vi priser deg for de tusener som har lært deg å kjenne det siste året. For de titusener som har kommet til din kirke for å søke trøst og som har møtt deg. For de som har blitt døpt og frelst, priser vi ditt navn Herre Gud. Vi ber om at ditt rike vil fortsette å blomstre i Ukraina. Suverene Gud, vi ber om slutt på denne krigen. Herre, vi vet at våre fredsbønner ikke går tapt i mørket. Vi vet at du har hørt oss og fortsetter å høre oss. Vi stoler på at du Gud, vil utføre mirakler av fred og rettferdighet i Ukraina.

Herre, hør våre bønner.
Amen

Fra EBFs nettsider

Les også

Takket Baptistkvinnene i Norge

Under årsmøtet til Baptistenes verdensallianse BWA i Lagos Nigeria fikk Julie Mariama Sesay fra Sierra Leone tildelt Denton and Janice Lotz Human Rights Award for sitt arbeid mot kjønnsbasert vold og kjønnslemlestelse i Sierra Leone og Vest-Afrika.
Les mer

Alan Donaldson kommer til landsmøtet i Skien

Generalsekretær i European Baptist Federation Alan Donaldson kommer til Skien i forbindelse med landsmøtet i Baptistkirken Norge 7.-9. juni.
Les mer

SENT samlet 800 baptister

800 baptister fra 82 land rundt om i verden deltok på misjonskonferansen SENT i Stavanger. Det var inspirerende morgensamlinger, tankevekkende temasamlinger og kveldssamlinger som utfordret til misjonstjeneste både i lokalsamfunnet og internasjonalt.
Les mer
1 - 3 av 166
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone