Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!
Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!
4 mars 2021
Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.

Det Norske Baptistsamfunn bidrar med 30.000 kroner, og utfordrer alle baptistmenighetene, deres medlemmer og andre som vil støtte opp økonomisk til å være med å gi en kjærlighetsgave til våre lidende venner i Myanmar. Vi har som mål å samle inn 200.000 kroner til denne aksjonen!

I samarbeid med International Myanmar Baptist Fellowship, der integrasjonspastor Peter Ngaidam er med i styret, vil vi samle inn midler til hjelp og støtte for sivilbefolkningen, som rammes av militærets brutale framferd etter kuppet 1. februar.

Du kan gi din gave til
VIPPS: 10910
Gavekonto 3000.15.93672
Merk gavene med Myanmar 2021

Pengene vi samler inn vil gå til disse tre formålene:

 1. Støtte til CDM – Civil Disobedience Movement
  CDM er folkebevegelsen som vokste fram etter kuppet 1. februar, for å stå opp for demokratiet og den gode samfunnsutviklingen. Mange med nøkkelposisjoner, som leger og offentlig ansatte, protesterer gjennom CDMs aksjoner.
  CDM arbeider for at de fredelige demonstrasjonene skal fortsette. Når militæret forsøker å provosere fram vold skal de møtes med stillhet, ikke kamp.
  Midlene vi samler inn vil brukes til å sikre levebrødet for dem som demonstrerer. Mange har valg å gå ut av jobbene sine, for å være med i markeringene.

   
 2. Medisiner og behandling av syke, blant annet Covid-19 rammede
  En stor del av befolkningen kan ikke få ordinær helsehjelp. 70 % av de ansatte helsevesenet har forlatt jobbene sine for å være med i frihetskampen. En del av disse bidrar i stedet inn i det illegale helsearbeidet.
  Vi støtter kirkene som står i dette arbeidet. Et tilsvarende hjelpearbeid gjøres også i buddhistisk, muslimsk og hinduistisk sammenheng. Det er store utfordringer, det er for få leger, og liten tilgang på medisiner og utstyr.
  Innsamlingen vil bidra til medisinsk hjelp for covid-19 rammede og andre syke.

   
 3. Midlertidig leirer for mennesker som ikke kommer hjem
  Både på grunn av Covid-19 restriksjoner og blokader iverksatt av militæret, har mange mennesker s behov for midlertidig bosted fordi en ikke får reise. Mulighetene for inn- og utreise fra byene er vanskelig og til dels umulig. Det er innført krav om reisetillatelse, utenbysfolk må rapportere til myndighetene, og smittevernhensyn tilsier ytterligere forsiktighet.
  Behov for hjelp til et midlertidig sted å bo er reelt for mange mennesker. For å imøtekomme dette oppretter mange kirker midlertidige teltleirer.
  Midlene som kommer inn i innsamlingen vil gå til kjøp av telt og mat.

Din gave til dette arbeidet betyr en stor forskjell.

Du kan gi din gave til
VIPPS: 10910
Gavekonto 3000.15.93672
Merk gavene med Myanmar 2021

Fakta

 • Samarbeidspartner for formidling av penger vil være International Myanmar Baptist Fellowship og
  American baptist Convention SUB-Office I Chiang Mai, Thailand.
 • Innsamlingen er støttet av Norges Kristne Råd og European Baptist Federation
 • Mer enn 2000 med bakgrunn fra Myanmar er med i Det Norske Baptistsamfunn

Les også

Følg utdelingen av Ikkevoldsprisen 2021

12. april kl 14.00 sender vi utdeling av Ikkevoldsprisen 2021 til Safia Abdi Haase fra Halden baptistkirke. Hun er tildelt prisen for sitt store arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

– Ingen religion sier at kvinner skal utsettes for vold

Den norsk‐somaliske sykepleieren Safia Abdi Haase får Ikkevoldsprisen for sitt arbeid mot kjønnslemlestelse og annen vold mot kvinner.
Les mer

Viktig pristildeling

Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.
Les mer
1 - 3 av 106
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone