Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!
Gi din kjærlighetsgave til Myanmar!
4 mars 2021
Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk.

Vi har samlet inn over 400 000 kroner og vi vil fortsatt utfordrer alle baptistmenighetene, deres medlemmer og andre som vil støtte opp økonomisk til å være med å gi en kjærlighetsgave til våre lidende venner i Myanmar. Behovene for hjelp har økt gjennom hele konfliktperioden fra militæret tok makten 1. februar.

Vi har som mål å samle inn 500.000 kroner til denne aksjonen!

I samarbeid med International Myanmar Baptist Fellowship, der integrasjonspastor Peter Ngaidam er med i styret, vil vi samle inn midler til hjelp og støtte for sivilbefolkningen, som rammes av militærets brutale framferd etter kuppet 1. februar.

Du kan gi din gave til
VIPPS: 10910
Gavekonto 3000.15.93672
Merk gavene med Myanmar 2021

Pengene vi samler inn vil gå til disse fire formålene:

 1. Støtte til CDM – Civil Disobedience Movement
  CDM er folkebevegelsen som vokste fram etter kuppet 1. februar, for å stå opp for demokratiet og den gode samfunnsutviklingen. Mange med nøkkelposisjoner, som leger og offentlig ansatte, protesterer gjennom CDMs aksjoner.
  CDM arbeider for at de fredelige demonstrasjonene skal fortsette. Når militæret forsøker å provosere fram vold skal de møtes med stillhet, ikke kamp.
  Midlene vi samler inn vil brukes til å sikre levebrødet for dem som demonstrerer. Mange har valg å gå ut av jobbene sine, for å være med i markeringene.

   
 2. Medisiner og behandling av syke, blant annet Covid-19 rammede
  En stor del av befolkningen kan ikke få ordinær helsehjelp. 70 % av de ansatte helsevesenet har forlatt jobbene sine for å være med i frihetskampen. En del av disse bidrar i stedet inn i det illegale helsearbeidet.
  Vi støtter kirkene som står i dette arbeidet. Et tilsvarende hjelpearbeid gjøres også i buddhistisk, muslimsk og hinduistisk sammenheng. Det er store utfordringer, det er for få leger, og liten tilgang på medisiner og utstyr.
  Innsamlingen vil bidra til medisinsk hjelp for covid-19 rammede og andre syke.

   
 3. Midlertidig leirer for mennesker som ikke kommer hjem
  Både på grunn av Covid-19 restriksjoner og blokader iverksatt av militæret, har mange mennesker s behov for midlertidig bosted fordi en ikke får reise. Mange andre må flykte og trenger hjelp fordi militæret bomber landsbyene, brenner ned husene, og trakasserer befolkninger. Fordi folk må flykte fra hjemmene sine, har mange mennesker behov for midlertidig bosted inntil trygge flyktningeruter kan etableres.

  Inn- og utreise fra byene er vanskelig og til dels umulig. Det er innført krav om reisetillatelse, utenbysfolk må rapportere til myndighetene, og smittevernhensyn tilsier ytterligere forsiktighet.
  Behov for hjelp til et midlertidig sted å bo er reelt for mange mennesker. For å imøtekomme dette oppretter mange kirker midlertidige teltleirer.
  Midlene som kommer inn i innsamlingen vil gå til kjøp av telt og mat.

   
 4. Støtte til befolkningen i Mindap.
  Mindap ligger utsatt til på en høyde lengst øst i Chin-staten, og har blitt utsatt for harde angrep fra militæret for å fordrive befolkningen. Dette for å sette et eksempel for konsekvensene av demonstrasjoner og protester. Mindap er nest største byen i Chin-staten.  Mer enn 7000 er på flukt. Menighetene har åpnet kirkene, men mange er fremdeles i skogen. Dette er spesielt krevende nå på grunn av regntiden.
  Midlene som kommer inn i innsamlingen vil gi hjelp til flyktningene.

Din gave til dette arbeidet betyr en stor forskjell.

Midlene som allerede er sendt ut har gått til støtte for CDMs arbeid. Til støtte for familie og etterlatte etter mennesker som er døde på grunn av militærets angrep på demonstranter og til behandling av skadede etter militærangrepene. I tillegg har midlergått til mat for flyktninger som oppholder seg i midlertidige leire drevet av buddhistmunker og kirke.

Du kan gi din gave til
VIPPS: 10910
Gavekonto 3000.15.93672
Merk gavene med Myanmar 2021

Fakta

 • Samarbeidspartner for formidling av penger vil være International Myanmar Baptist Fellowship og
  American baptist Convention SUB-Office I Chiang Mai, Thailand.
 • Innsamlingen er støttet av Norges Kristne Råd og European Baptist Federation
 • Mer enn 2000 med bakgrunn fra Myanmar er med i Det Norske Baptistsamfunn

Les også

Militæret angriper befolkning på flukt

Tirsdag 10. januar ble det gjennomført et luftangrep på Chin-folk som har søkt tilflukt tett ved grensen til India.
Les mer

Våre tanker og bønner går til de rammede

Hendelser, som i Oslo natt til lørdag 25. juni, skal ikke skje. Vi er sterkt berørt av den forferdelige hendelsen med skyting, drap og mange skadde.
Les mer

Forebygger utenforskap

Ikkevoldsprisen 2022 er tildelt generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (STL).
Les mer
1 - 3 av 115
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone