Klart for nytt kapittel i livet
Klart for nytt kapittel i livet
19 februar 2023
Trine og Ørnulf Mathisen flytter om få uker til Albir-Villajoysa i Spania for å arbeide som vertskap i Sjømannskirken. Baptistkirkene på Konnerud og i Drammen er sendemenigheter.

Av Roger Dahl

På en fellesgudstjeneste i Drammen baptistkirke ble det markert med forbønn og utsendelse at Trine og Ørnulf Mathisen er klar for en ny og spennende fase i sitt liv. I forbønnen for Trine og Ørnulf deltok Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken sammen med Trine og Ørnulfs datter Madelen Mathisen, Arne Ackenhausen fra Konnerud Baptistmenighet og Kent Remi Westergren og Niels Fredrik Skarre fra Drammen Baptistmenighet.

På Sjømannskirken i Albir-Villajoysa ønsker en å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i alle aldre på den nordlige delen av Costa Blanca kysten i Spania. I tillegg til arbeidet i sjømannskirken har de ansvar for Minnekirken som ligger i tilknytning til Solgården. Dette er et område i Spania der det både er mange fastboende nordmenn og mange på ferie, slik at behovet for norsk kirkelig nærvær er klart til stede.

Sjømannskirkene er spredt rundt, og en ønsker å være der nordmenn er. Fra at mye handlet om å treffe nordmenn i utenriksfart er det mange andre oppgaver en er opptatt med. Enten det er kontakt med studenter, det er ulik hjelp og støtte til familier i utlandet, eller det er å ha en åpen dør for dem som kommer innom.

Sjømannskirken møter nordmenn uavhengig av livssyn og bakgrunn, og har spesialkompetanse på kriseberedskap. Sjømannskirken er finansiert av gaver fra privatpersoner og foreninger, beredskapsavtaler med næringslivet og støtte fra staten. Samarbeider med utenrikstjenesten, og bistår næringsliv, utdanningsinstitusjoner og privatpersoner når ulykker og kriser rammer.

Kaffe og vafler er et kjent begrep i denne sammenheng, og Ørnulf, som er kokk av yrke, har allerede prøvd sin egen vri på vaffeloppskriften i Albir-Villajoysa. Som han selv sa:
- Albir er kjent for sin appelsinproduksjon, så en anelse appelsinjuice må til i vaffelrøra. Han fortalte at dette er testet ut hjemme på Konnerud og skal lanseres som en lokal variant. Ørnulf er ansatt som vert med ansvar for kjøkken, drift og en av dem som møter folk som kommer innom. Trine sier hun skal være «potet», eller som det offisielt heter diakonal medarbeider i team med flere andre.

 

Les også

Takket Baptistkvinnene i Norge

Under årsmøtet til Baptistenes verdensallianse BWA i Lagos Nigeria fikk Julie Mariama Sesay fra Sierra Leone tildelt Denton and Janice Lotz Human Rights Award for sitt arbeid mot kjønnsbasert vold og kjønnslemlestelse i Sierra Leone og Vest-Afrika.
Les mer

SENT samlet 800 baptister

800 baptister fra 82 land rundt om i verden deltok på misjonskonferansen SENT i Stavanger. Det var inspirerende morgensamlinger, tankevekkende temasamlinger og kveldssamlinger som utfordret til misjonstjeneste både i lokalsamfunnet og internasjonalt.
Les mer

Ett år med krig i Europa

På ettårsdagen for krigsutbruddet i Ukraina står vi fortsatt sammen med våre brødre og søstre i Ukraina og alle dem som bidrar for å hjelpe, trøste og stille savn. Kirker over hele landet markerer årsminnet i dag og denne helgen.
Les mer
1 - 3 av 157
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone