Misjonærforeningen inviterer til samling
Misjonærforeningen inviterer til samling
27 april 2017
Alle som brenner for misjon er velkommen til å delta på inspirerende dager i Stavern, 3.-5. juli, rett før Blink starter opp.

Kjære misjonsvenner, pastorer og menighetsledere over hele landet!

Vi i misjonærforeningen i Det Norske Baptistsamfunn, vil invitere alle misjonsinteresserte og spesielt misjonskontaktene i menighetene våre, til å delta med oss i vår årlige misjonssamling.
Den finner sted fra 3. til 5. juli på Stavern, 2 dager før vårt landsmøte.

Alle som brenner for misjonens sak og gjerne vil vite mer om hva og hvorledes vi i Baptist-samfunnet ønsker å drive vårt misjonsarbeid framover, er hjertelig velkommen.
Vår tidligere generalsekretær Per Midteide, blir sammen med oss og vil innlede til samtale over temaet: «Misjon i går, i dag og i morgen».
Vår misjonsleder, Lise Kyllingstad, vil orientere om misjonsengasjement som DNB driver i forskjellige land.
Flere som har vært på korttidsjobb / tur til Sierra Leone og Burma vil orientere om arbeidet de har vært med om.

Vi legger opp til tur ut i Guds frie natur og rikt åndelig fellesskap med samling på kveldene.
Detaljert program vil bli sent ut i løpet av mai mnd.
Vi håper at mange har lyst til å være sammen med oss og ønsker deg hjertelig velkommen.
Når du melder deg på til landsmøtet, så ta to dager ekstra og bli med.

Les mer om Blink og meld deg på

Hilsen med Ap.gj. 1,8: «Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.»

Med hilsen fra misjonærforeningen
Kjell Holtet

Relaterte dokumenter

Les også

Norad avviser rent tillitsbasert bistand

ADVARER: I Norad mener man norske misjonsorganisasjoner som driver med bistand, står i fare for operere i en blindsone fordi de deler livssyn med dem som mottar den norske bistanden. Noe en oforsøker å være seg bevist innen baptistenes bistands- og misjonsarbeid.
Les mer

Et håndslag til helsearbeidet i Bas-Uélé

20.juni var Rita og Arild Henningsen innom kontoret til Baptistsamfunnet og overleverte 142.750 kroner som de har samlet inn til helsearbeidet i Bas-Uélé
Les mer

På oppdrag i Chin-staten

Før påske var misjonsleder Lise Kyllingstad på besøk i Burma for å se på ulike muligheter for bistands– og hjelpearbeid inn i Chin-staten.
Les mer
1 - 3 av 134
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone