Snart rektorskifte på Oslofjord
Snart rektorskifte på Oslofjord
17 november 2023
Dette er et sjeldent bilde fra Oslofjord Folkehøgskole: Tre rektorer står i midten. Ola Øvergaard blir konstituert rektor 1/12 til 31/1. Kristina Sletten Andersen er rektor fram til 1/12 og Knut Øilo blir ny rektor fra 1/2 2024.

 

Skolestyret på Oslofjord Folkehøgskole varsamlet torsdag 16. november. I tillegg til det styret vanligvis er opptatt av var en samlet for å markere rektorskiftet da rektor Kristina Sletten Andersen avslutter 30. november. Styreleder Billy Taranger sier i et innlegg på Facebook:

- Skolestyret takket avgående rektor Kristina på en fin måte torsdag kveld. Det vanket mange velfortjente takkens ord til henne for det store arbeidet som er nedlagt i fire og et halvt år. Hun har betydd mye for en positivt utvikling og endring på skolen. 

Taranger fortsatte med en presentasjon av de to nye rektorene, Ola Øvergaard som skal være rektor i vakanseperioden til skolens nye rektor Knut Øilo begynner i februar.  Ola Øvergaard har vært rektor i Kongsberg i 25 år og styreleder for Folkehøgskolen i 7 år. Knut Øilo har undervist i mange år i grunnskolen og vært fungerende rektor på Eiksmarka skole på Stabekk i mange år.

- Skolestyret er godt fornøyd med å få en god og flytende overgang mellom de tre rektorene, sier Taranger og fortsetter:

- Generalsekretær i Baptistkirken i Norge Bjørn Bjørnø overrakte en blomst og uttrykte takk til avgående rektor Andersen for hennes solide innsats. Undertegnede takket på vegne av styret for den endring Kristina Sletten Andersen har fått til på skolen og uttrykte samtidig sorg for at hun har valgt å slutte.

Nestleder i styret Ingrid Eidberg Eikland har jobbet tett med Andersen i en strategigruppe og uttrykte takknemlighet på vegne av flere. Vi ønsker de tre rektorene lykke til i sine nye oppgaver.

Les også

Knut Øilo ansatt som ny rektor ved Oslofjord folkehøgskole

Knut Øilo begynner som rektor ved Oslofjord Folkehøgskole 1. februar 2024. Han har vært fungerende og assisterende rektor ved Eiksmarka skole i Bærum og er nå avdelingsleder der.
Les mer

Folkehøgskole i vekst dyrker storbynærheten

Folkehøgskolene sliter med rekrutteringen, men en skole i Bærum har hatt fire år med unik elevvekst. Mye skyldes nærheten til Norges største by, tror skolens rektor som snart går av.
Les mer

Bo på baptistenes eget hostel i Oslo i sommer

Denne sommeren satser Oslofjord folkehøgskole på fullskala sommerdrift – under navnet Hostel Oslofjord. Dette vil gi en ekstra inntektskilde som er svært viktig for skolen.
Les mer
1 - 3 av 19
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone