Klippen
Klippen
9 februar 2021
Åse menighet sitt tidligere bedehus i Lovik på Hinnøya i Andøy kommune.

Av Aksel Skoglund

Vi må helt tilbake til midten av attenhundretallet for å finne starten på historien bak «Klippen» i Lovik. På den tiden gikk det en vekkelse gjennom flere bygder i Nord Norge, og på Aune utenfor Harstad ble det allerede i 1857 stiftet en frimenighet. Flere medlemmer i denne menigheten bodde i Lovik, og i en tid der båt var det viktigste fremkomstmiddelet i dette området, var avstanden til Lovik ikke så lang.

Som et resultat av denne vekkelsen vokste fellesskapet av det vi kan kalle for «frie» troende i Lovik. Forsamlingen i Lovik var hele tiden nært knyttet til samme krets av kristne på Åse, og for så vidt andre steder i Sør-Andøy. Og da Åse Baptistmenighet ble stiftet i 1908 ble gruppen av troende døpte i Lovik tilsluttet Åse Baptistmenighet. Fra starten av hadde venneflokken i Lovik kalt seg for Lovik Baptistsamfunn, og det fortsatte de med også etter at de var blitt medlemmer i Åse Baptistmenighet.

Venneflokken i Lovik hadde fra starten av stort sett hold sine møter i private hjem. Behovet for et bedehus vokste frem, og i 1947 ble tomt fradelt fra et søskenpar i lopvi, som for en symbolsk kjøpesum gav tomt for å bygge et bedehus. Det tok imidlertid vel 20 år før «Klippen» i Lovik ble innviet, Innvielsen fant sted sommeren 1969, og fra da av ble det holdt jevnlige møter på «klippen». Forstander og andre medlemmer fra Åse Baptistmenighet kom som regel til Lovik og var med i møtene.

Etter som årene gikk, ble virksomheten i Lovik mindre, og Baptistene som bodde der har alle gått bort.  Den siste Baptisten i Lovik het Anne Bredine Hansen, hun døde i november i 2009, nesten 92 år gammel. Hermod Bakkevoll forettet i begravelsen, og i minneordet over Anne Bredine skriver han:

Anne ble døpt og tillagt Åse Baptistmenighet 4 juli i 1937. Anne ble døpt i Åseelva, sammen med 7 andre, bl.a. hennes egen far Hartvig, denne dagen. Annes liv og gjestfrihet var merkbar i Baptistvirksomheten i Lovika. Når det var møter i Lovika, var alltid både predikanter og andre velkommen til mat og kaffe hos Anne. Og noen ganger var det også predikanter som overnattet. Anne var den siste Baptisten i Lovik, i hvert fall så langt. Det var nettopp i Lovikområdet de første Baptistrøttene i Andøy var for ca 150 år siden. Det er derfor litt spesielt at Anne var den som lukket denne del av kirkehistorien i Andøy.

Etter hvert ble «Klippen» i Lovik nesten ikke brukt som bedehus for virksomheten til Åse Baptistmenighet. Etter en god og positiv prosess ble så «Klippen» sommeren 2012 overdratt til Lovik Grendelag. Lovik Grendelag tar vare på huset, og følger opp løpende utgifter og vedlikehold. Vedtektene sier at huset også fortsatt skal være et Gudshus for Lovik, og kan benyttes av alle kristne forsamlinger.

(Artikkelen er sammendrag av et foredrag Aksel Skoglund holdt i forbindelse med markering av overdragelsen av «Klippen» til Lovik Grendelag. Utdrag fra minneordene om Anne Bredine Hansen er tilføyd av redaksjonen. Dersom noen er interessert i flere detaljer om Baptisthistorien, og «Klippen» i Lovik kan Aksel Skoglund i Åse menighet kontaktes. Han har tlf. nr. 41660809)

----------------------

Baptistlokaler som ikke lenger brukes til baptistvirksomhet

Rundt om i Nord-Norge distrikt er det mange bedehus og forsamlingshus som tidligere har rommet en rik og aktiv baptistvirksomhet, men som nå er i bruk på annen måte. Vi skal fra tid til annen fremover presentere noen av disse husene. Vi skal presentere litt av historien, og vi skal fortelle litt om hvordan husene brukes i dag.

Vi starter med «Klippen», Åse Baptistmenighet sitt tidligere bedehus i Lovika på Hinnøysiden i Andøy kommune.

Relaterte lenker

Les også

«Minns Du Sången» blir et rikt og godt minne

Bildet er fra konserten på landsmøtet i Harstad i 2008. Siden det har tilsammen 80 sangere gitt mer enn 20 konserter. Siste konsert blir lørdag 26. mars 2022.
Les mer

Nytt fra nord

Årets siste utgave av Distriktsnytt er postlagt. Her kan du lese om dåp i Ballangen og Bø, og mer til om arbeidet blant baptistene i Nord-Norge.
Les mer

Baptistklenodie fikk nye eiere

Er det noen som vi ta vare på et Baptistklenodium spurte menighetsleder Per Øvergaard i Oslo Sentrum Baptistkirke. Fredag 12. november var saken løst.
Les mer
1 - 3 av 92
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone