Tenketanken
Tenketanken
19 oktober 2020
En smeltedigel av baptister med ulik kultur, teologi, alder og meningsmangfold som skal være en ressurs for BID2022

Av Siri D. Fjeldberg

Mandatet til Tenketanken er tredelt. For det første skal de være en ressurs for BID, og jobber på bestilling fra de. For det andre går de gjennom funnene fra de regionale samlingene som ble gjennomført i 2019-2020. I tillegg er de et forum for dialog som gjennomfører samtaler for å komme hverandre i møte. Gruppen er oppnevnt og satt sammen av administrasjonen og Hovedstyret og består av Espen Andre Thilesen, Dag Eivind Noreid, Inger Lise Salvesen, Antonystallin Sebastian, Arne Petter Andreassen, Kent Westergren, Knut Olaf Frikstad, Agnete Haraune Amundsen, Linda Aadne, Aung Lin Za Thang, Vidar Bergsland og Kristin Krunenes. Gruppen er ledet av Terje Aadne og King-instituttet og Roger Dahl er sekretær. I tillegg har hovedstyreleder Jon Vestøl og leder av BID2022 Elise Angen deltatt. (De fleste er med på bildet der en et øyeblikk glemte alle Covid-19 tiltak i iveren etter å ta et bilde).

Tenketanken har hatt tre intensive helgesamlinger i tillegg til å jobbe med spørsmål i grupper mellom samtalene. Det skriftlige materialet som bli produsert går som grunnlagsdokumenter til BID2022. De har levert innhold rundt baptistisk identitet på områder om bibelforståelse, Skriftens autoritet, kristusetterfølgelse og hva dåp på bekjennelse av tro betyr for frelse og liv og kirkeforståelsen, samt menighetssyn og samvittighetsfrihet. De har også fordypet seg i kongresjonalisme og kriterier for lederskap. Sammen med BID har de i tillegg drøftet spørsmål rundt hva slag plattform baptistsamfunnet trenger, om det bør være et arbeidsfellesskap eller også et teologisk fellesskap.

«Jeg har opplevd at det er positivt å være med», forteller generalsekretær Terje Aadne. «Jeg møter mange mennesker som ønsker det beste for baptistsamfunnet og som bruker mye av tiden sin for å bygge noe nytt i prosess. Dette kan gi ressurser for framtiden. Tenketanken representerer bredden av hvem vi er. Vi har en tradisjonsrik identitet som kan være et godt bidrag inn i Guds rike. Det gir en god grunn til håp. Vi trenger et robust kirkesamfunn som er kristussentrert og bygger Guds rike. BID2022 og Tenketanken kan bidra for at vi skal nå dit»

Les også

Et robust kirkesamfunn for fremtiden

«Dette er gøy, spennende og nødvendig», forteller Elise Angen, prosjektleder for BID2022.
Les mer

To menigheter har søkt om opptak

En menighet i Bergen og en i Oslo-området ønsker medlemskap i Baptistsamfunnet. Etter eventuelt opptak vil Baptistsamfunnet bestå av 105 menigheter.
Les mer

Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang

Filadelfiakirken i Oslo har ikke mulighet til å stille tilstrekkelige garantier for at det er forsvarlig å kunne ta opp lån for den skisserte utbyggingen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone