Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang
Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang
1 oktober 2020
Filadelfiakirken i Oslo har ikke mulighet til å stille tilstrekkelige garantier for at det er forsvarlig å kunne ta opp lån for den skisserte utbyggingen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).

Av Siri D. Fjeldberg

I styremøtet til Baptistenes Eiendomsutvalg (BED) 17. september ble det gjort vedtak om å stanse utbyggingsplanene til høyskolen. Grunnen er at Filadelfia ikke har kunnet stille realgaranti for 50 % av husleien i 15 år som var kravet fra BED. Kravet fra BED er basert på usikkerhet rundt statsstøtten. Formatet HLT legger opp til forutsetter en kraftig ekspansjon av elevtall og undervisningskapasitet og at skolen får tilstrekkelig høyskoleakkreditering.

Filadelfiakirkens vedtak i Eldsterådet viser at de håper likevel at det skal være mulig å finne andre garantiordninger som begge styrer kan akseptere, og at det jobbes videre med dette. På nåværende tidspunkt oppfordrer BED høyskolen til å utrede fremtidig lokalisering sett i lys av erfaringen fra lokaliseringen de har i Filadelfiakirken i dag. Skolen har mulighet til å fortsette leieforholdet med Filadelfiakirken.

Eiendommen i Micheletsveis verdi er betegnet som høy før utbygging, og styret i BED ber hovedstyret i baptistsamfunnet om å vurdere viktigheten av at HLT er lokalisert på eiendommen. HLT sin leiekontrakt utløper til nyttår og lokalene står dermed ledige for andre leietakere. BED vil likevel en tid framover holde åpent for en eventuell ny leieavtale for HLT hvis HLT ønsker dette, kommer det fram av en epost sendt til de involverte partene.

Siden det ikke er aktuelt med et låneopptak nå vil denne saken inngå som en del av den ordinære gjennomgangen og behandlingen av BEDs drifstrapport og handlingsplan i Baptistenes Landsmøtet i slutten av oktober.

Les også

Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie

Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Les mer

Arne Mella fortsetter som rektor

Rektorstillingen på HLT har vært utlyst denne våren og nå er prosessen landet. Arne Mella har vært i stillingen i 5 år, der starten var et vikariat. Nå skal han fortsette i ytterligere tre år.
Les mer

Foreleserne på HLT scorer best i landet

Norges beste forelesere finner du på HLT! Kanskje en litt tabloid påstand det er vanskelig å verifisere, men resultatet fra Studiebarometeret viser i hvert fall at studentene på HLT er de som gir sine forelesere høyest score av alle universiteter og høyskoler i landet.
Les mer
1 - 3 av 47
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone