Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang
Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang
1 oktober 2020
Filadelfiakirken i Oslo har ikke mulighet til å stille tilstrekkelige garantier for at det er forsvarlig å kunne ta opp lån for den skisserte utbyggingen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).

Av Siri D. Fjeldberg

I styremøtet til Baptistenes Eiendomsutvalg (BED) 17. september ble det gjort vedtak om å stanse utbyggingsplanene til høyskolen. Grunnen er at Filadelfia ikke har kunnet stille realgaranti for 50 % av husleien i 15 år som var kravet fra BED. Kravet fra BED er basert på usikkerhet rundt statsstøtten. Formatet HLT legger opp til forutsetter en kraftig ekspansjon av elevtall og undervisningskapasitet og at skolen får tilstrekkelig høyskoleakkreditering.

Filadelfiakirkens vedtak i Eldsterådet viser at de håper likevel at det skal være mulig å finne andre garantiordninger som begge styrer kan akseptere, og at det jobbes videre med dette. På nåværende tidspunkt oppfordrer BED høyskolen til å utrede fremtidig lokalisering sett i lys av erfaringen fra lokaliseringen de har i Filadelfiakirken i dag. Skolen har mulighet til å fortsette leieforholdet med Filadelfiakirken.

Eiendommen i Micheletsveis verdi er betegnet som høy før utbygging, og styret i BED ber hovedstyret i baptistsamfunnet om å vurdere viktigheten av at HLT er lokalisert på eiendommen. HLT sin leiekontrakt utløper til nyttår og lokalene står dermed ledige for andre leietakere. BED vil likevel en tid framover holde åpent for en eventuell ny leieavtale for HLT hvis HLT ønsker dette, kommer det fram av en epost sendt til de involverte partene.

Siden det ikke er aktuelt med et låneopptak nå vil denne saken inngå som en del av den ordinære gjennomgangen og behandlingen av BEDs drifstrapport og handlingsplan i Baptistenes Landsmøtet i slutten av oktober.

Les også

Tenketanken

En smeltedigel av baptister med ulik kultur, teologi, alder og meningsmangfold som skal være en ressurs for BID2022
Les mer

Et robust kirkesamfunn for fremtiden

«Dette er gøy, spennende og nødvendig», forteller Elise Angen, prosjektleder for BID2022.
Les mer

To menigheter har søkt om opptak

En menighet i Bergen og en i Oslo-området ønsker medlemskap i Baptistsamfunnet. Etter eventuelt opptak vil Baptistsamfunnet bestå av 105 menigheter.
Les mer
1 - 3 av 41
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone