Slik det en gang var på Holtet
Slik det en gang var på Holtet
16 oktober 2019
Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )

I anledning av at baptistenes folkehøgskole 1. november skifter navn til Oslofjord Folkehøgskole har vi funnet fram noen historiske linker tilknyttet eiendommen på Stabekk og utviklingen på eiendommen.

Baptistsamfunnet kjøpte eiendommen i 1950. I 1958 ble Baptistsamfunnets skoler innviet med hus for Baptistenes Teologiske Seminar og Holtet Kristelige Ungdomsskole.

Se film fra byggingen (en del av jubileumsfilmen fra 1960)

Ungdomsskolen ble etter få år til Baptistenes Folkehøgskole, som senere skiftet navn til Holtekilen, og 1. november blir Oslofjord Folkehøgskole. Lokalhistoriker Knut Erik Skarning har skrevet denne artikkelen om skolen. Her er det også flere historiske bilder fra skolen. Inkludert et bilde der, kanskje skolens mest prominente gjest noensinne - Dr. Martin Luther King Jr - blir servert kaffe av Elizabeth Engelsen (gift Pihlstrøm).

Se Knut Erik Skarnings historiske artikkel

Baptistenes Teologiske Seminar og Folkehøgskolen holdt til i samme hus til 1978. På 1970 tallet bygget en nye lærerboliger øst for skolebygning og rev det gamle våningshuset fra Holtet gård, som hadde fungert som lærerboliger. Her bygget en den nye skolebygningen for det teologiske seminaret, og skolen flyttet inn i 1978. I 2008 gikk skolen sammen med Pinsevennens teologisatsning og ble reetablert som Høyskolen for Ledelse og Teologi. 

Se Knut Erik Skarnings historiske artikkel

Knut Erik Skarning har også skrevet en artikkel om Holtet gård, som forteller om historien og utviklingen fra gården ble anlagt ved Holtekilens bredder til eiendommen framstår som i dag.

Se Knut Erik Skarnings historiske artikkel

I tillegg til dette bildet har Bærum bibliotek en hel samling med bilder fra Holtet gård. Mange av disse fra 1930, som viser livet på gården, innredning, park, og familien som holdt til der. I tillegg er det noen eldre bilder og også noen bilder fra 1960, som viser det gamle våningshuset slik det ble etter at Baptistamfunnet bygget det om til lærerboliger.

Se Bærum biblioteks bildesamling fra Holtet gård

Litt gammel historie om Holtet
Navnet Holtet kan bety en liten skoglund, en haug eller en bakke. Navnet tilsier at gården ikke er en gammel gård, men det kan likevel ha ligget en eldre gård her tidligere.Området gården ligger på ble skilt ut fra Østre Stabekk i 1782 under navnene Holtet og Holtengen. Ole Jonsen beholdt Holtet da han solgte Østre Stabekk i 1781 (1882?). Peder Anker på Bogstad kjøpte gården i 1789. Senere var det flere eiere av Holtet, inntil gården ble overtatt av Store Stabekks eiere, Field og Sharpe.
 
Hermann Eger kjøpte Holtet i 1869 og bygget blant annet våningshuset vi ser på bildet ovenfor. Gården var deretter i familien Egers eie i flere generasjoner. Gården ble forpaktet bort i flere år. En stor frukthage og en flott park hørte til gården. Holtet ble i 1939 registrert med 45 dekar (mål) dyrket mark, en hest, 20 storfe, en gris og 30 høns.
 
Våningshuset ble revet etter at Baptistsamfunnet kjøpte en del av Holtet i 1950. Våningshuset sto der Høyskolen for ledelse og teknologi (HLT) ligger i dag. Låven lå på nordsiden av Michelets vei, omtrent der Holtekilen Folkehøyskole ligger. Mellom Folkehøyskolens undervisningsbygning og E18 ligger en avlang internatbygning. Midtre del av denne bygningen skiller seg litt ut fra resten. Denne delen er rester etter en del av driftsbygningen til et gartneri som hørte til Holtet. Stabburet som ble revet er satt opp igjen ved Langesund bad. Det meste av eiendommen er i dag utparsellert til boliger. Utdrag fra Knut Erik Skarnings historiske artikkel

 

 

Les også

Baptistklenodie fikk nye eiere

Er det noen som vi ta vare på et Baptistklenodium spurte menighetsleder Per Øvergaard i Oslo Sentrum Baptistkirke. Fredag 12. november var saken løst.
Les mer

En andøyværing ser tilbake på et interessant liv i diplomatiet

Han ble født på Andenes, hvor han bodde i et år, før han og foreldrene flyttet til Drammen. Som pensjonert diplomat ser Arman Aardal tilbake på et spennende liv i Norges tjeneste.
Les mer

Døden på havet

Den 6 februar i år var det det 200-års minnemarkering på Andenes i anledning «Storskaden». Katastrofen, da 30 fiskere omkom på havet, fant sted 6 februar 1821. Under minnemarkering ble det tent lys for de omkommende i Andenes baptistkirke. I kirken henger det et stort maleri av en nordlandsbåt som har vært ute i hardt vær, og der en tydelig Kristus- skikkelse står på havet rett bak båten.
Les mer
1 - 3 av 120
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone