Motvekt til prestasjon og individualisme
Motvekt til prestasjon og individualisme
9 september 2019
«Folkehøyskolen har en viktig funksjon for at ungdom skal kunne finne litt ro i en fase av livet hvor man skal ta mange valg.»

Av

Siri Dufset Fjeldberg

Nyansatt rektor på Holtekilen Folkehøyskole, Kristina Sletten Andersen, har jobbet mange år i ungdomsskolen og har lagt merke til endringen som har skjedd i ungdomskulturen i retning av mer fokus på prestasjon og en økt individualisme. «Når folkehøyskolen ikke har karakterer vil elvene kunne jobbe i sitt eget tempo med noe de er spesielt interessert i. Samtidig bor de på internat og må forholde seg til hverandre hele døgnet. Det kan være en utfordring for mange som ikke ser ut til å være vant til så intense relasjoner som folkehøyskolen byr på.»

Kristina drømmer om en skole hvor mange elver ønsker å gå, hvor skolen har et godt rykte og hvor hele tilbudet, inkludert undervisning, aktiviteter, turer og også maten, holder høy kvalitet. Men enda viktigere er drømmen for elevene: At de skal få oppleve et meningsfylt år, utvikle seg, lære noe om seg selv og andre, og få et positivt bilde av det å være kristen.

Oppveksten i DELK har gitt henne en solid bibelkunnskap. «Men jeg er nok økumenisk i tankegangen og har ingen problemer med at vi har litt ulike teologiske ståsteder. Det viktigste er å vise at jeg er frimodig på at jeg har en tro, og være en stødig voksen som elevene både kan diskutere med og lene seg mot.

Når det gjelder den kristne profilen til Folkehøyskolen tenker jeg at det er noe vi utvikler sammen som stab, - og at vi kan være stolte og frimodige av å være en kristen skole. Samtidig er det viktig at elvene skal få være der de er og at det er den enkeltes valg hva man tror på.»

«Jeg er også vant til å drive skole basert på verdier», fortsetter hun. «For meg er det viktig at skolen er verdistyrt og elevstyrt. Det betyr at vi har kristne verdier som grunnlag for alt vi gjør og at det er elvene vi driver skole for»

Kristina mener at det bør være rom for en folkehøyskole innenfor baptistsamfunnet. «Kanskje rekrutterer vi ikke baptister, men vi kan heller ikke tenke så smått om misjon. Vi har fag hvor det blir lagt opp til samtaler om tro og liv, regelmessige tomasmesser, og i tillegg skjer det mange enkeltsamtaler med det flotte personalet som jobber her. Det er viktig at elevene skal få føle seg fri og oppleve å kunne være det i en ramme med kristent verdigrunnlag. Hvis noen velger å tro etter dette året er det flott!»

Når det gjelder skolens framtid skifter de navn til Oslofjord Folkehøyskole. Dette skyldes at det er trend med stedsnavn på Folkehøyskoler for å beskrive hvor de er hen i landet. I tillegg er det en del av skolens satsning på fornyelse. «Vi ønsker å tiltrekke oss målgrupper som bidrar positivt inn i miljøet. Interessene til ungdom er stadig i endring og vi må kunne tilby linjer som er populære i dag.», sier Kristina.

 

Les også

Sterk oppgang for baptist-folkehøgskole

Oslofjord Folkehøgskole i Bærum har høyere søkertall enn på flere år. Nå håper de på en positiv korona-effekt.
Les mer

40 % flere søkere enn i fjor

Oslofjord Folkehøgskole har markant økning i søknadstallet pr 1. juni.
Les mer

Slik tilpasset de seg den norske kulturen

Med oppvekst henholdsvis i jungelen i Kongo og i en flyktningleir i Thailand ble overgangen til norsk ungdomskultur stor for Arnhild Sommer Edvardsen og Sheeku Sher Ahpahtoo.
Les mer
1 - 3 av 91
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone