Takk for jobben
Takk for jobben
14 juli 2019
Elin Evenrud avsluttet i vår seks års innsats som rektor ved folkehøgskolen. Landsmøtet takket henne med stående applaus.

Av Roger Dahl

Elin Evenrud valgte i vår å si opp sin stilling som rektor. På landsmøtet i Tromsø la hun for siste gang fram skolens årrapport og regnskap. Elin kom ny til skolen og til baptistsamfunnet da hun ble ansatt som rektor. I hele hennes rektorperiode har  det været tydelig fokus på skoleutvikling og å posisjonere skolen i forhold til elevmarkedet og i forhold til skoleeier.

I sin avskjedshilsen til landsmøtet la Elin Evenrud vekt på at hun i sin tid hadde kjent et kall og en visshet om å gå inn i jobben som rektor. Hun la heller ikke skjul på at det underveis hadde vært både oppturer og nedturer. Etter noen år med gode elevtall har skolen de to siste årene hatt forholdsvis lavt elevtall, som også gir en økonomisk utfordring framover.

Skolens styre med Billy Taranger i spissen tar gode grep i forhold til situasjonen. Ny rektor, Kristina Sletten Andersen, begynner i august. Hun har utdannelse både i skoleledelse og innen media og markedsføring. Noe skolens styre tror vil være en fordel for å løfte skolen utad.

Landsmøtet sluttet seg til skolestyrets innstilling om å skifte navn på skolen til Oslofjord folkehøgskole, som signaliserer tydelig om skolens beliggenhet nær Oslo og nær sjøen. Det samme landsmøtet avviste Ålgård Baptistmenighets forslag, som ble fremmet under Det Norske Baptistsamfunns arbeidsplaner, om på nytt å utrede folkehøgskolens framtid, med sikte på realitetsbehandling i neste års landsmøte. Forslaget fikk støtte fra knapt en fjerdedel av landsmøtets delegater.

Forslagsstillers viktigste anliggende var at frigivelse av midler ved eiendomssalg ikke er nok til å oppgradere og utvide begge skoleeiendommene på Stabekk, og må en prioritere ville forslagsstiller velge bort Oslofjord folkehøgskole. Men landsmøtet var ikke enig. Skolens nye rektor slipper å starte opp med en eierutredning over seg, slik det ble da Evenrud begynte.

 

Les også

Møt de ansatte på folkehøgskolen

Oslofjord Folkehøgskole har engasjerte og trivelige lærere og ansatte. Sammen ønsker vi å gi deg et fantastisk skoleår, der du skal føle seg sett og ivaretatt!
Les mer

De gode voksesmertene

- Vi har nå over 300 studenter på Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT), sier rektor Arne Mella i siste nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet deler han ikke bare gleden, men også utfordringen i form av voksesmerter for skolen.
Les mer

Oslofjord folkehøyskole – Curling og klimabrøl!

Baptistsamfunnets folkehøyskole på Stabekk satser videre med nytt navn, nye linjer og oppgradering av bygningene.
Les mer
1 - 3 av 78
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone