Takk for jobben
Takk for jobben
14 juli 2019
Elin Evenrud avsluttet i vår seks års innsats som rektor ved folkehøgskolen. Landsmøtet takket henne med stående applaus.

Av Roger Dahl

Elin Evenrud valgte i vår å si opp sin stilling som rektor. På landsmøtet i Tromsø la hun for siste gang fram skolens årrapport og regnskap. Elin kom ny til skolen og til baptistsamfunnet da hun ble ansatt som rektor. I hele hennes rektorperiode har  det været tydelig fokus på skoleutvikling og å posisjonere skolen i forhold til elevmarkedet og i forhold til skoleeier.

I sin avskjedshilsen til landsmøtet la Elin Evenrud vekt på at hun i sin tid hadde kjent et kall og en visshet om å gå inn i jobben som rektor. Hun la heller ikke skjul på at det underveis hadde vært både oppturer og nedturer. Etter noen år med gode elevtall har skolen de to siste årene hatt forholdsvis lavt elevtall, som også gir en økonomisk utfordring framover.

Skolens styre med Billy Taranger i spissen tar gode grep i forhold til situasjonen. Ny rektor, Kristina Sletten Andersen, begynner i august. Hun har utdannelse både i skoleledelse og innen media og markedsføring. Noe skolens styre tror vil være en fordel for å løfte skolen utad.

Landsmøtet sluttet seg til skolestyrets innstilling om å skifte navn på skolen til Oslofjord folkehøgskole, som signaliserer tydelig om skolens beliggenhet nær Oslo og nær sjøen. Det samme landsmøtet avviste Ålgård Baptistmenighets forslag, som ble fremmet under Det Norske Baptistsamfunns arbeidsplaner, om på nytt å utrede folkehøgskolens framtid, med sikte på realitetsbehandling i neste års landsmøte. Forslaget fikk støtte fra knapt en fjerdedel av landsmøtets delegater.

Forslagsstillers viktigste anliggende var at frigivelse av midler ved eiendomssalg ikke er nok til å oppgradere og utvide begge skoleeiendommene på Stabekk, og må en prioritere ville forslagsstiller velge bort Oslofjord folkehøgskole. Men landsmøtet var ikke enig. Skolens nye rektor slipper å starte opp med en eierutredning over seg, slik det ble da Evenrud begynte.

 

Les også

Ledig stilling på Oslofjord folkehøgskole

Skolen trenger en ny og engasjert lagspiller på teamet! Søk på stillingen hvis du vil jobbe med økonomi og administrasjon og bygge vår folkehøgskole!
Les mer

Nå kan du ta 10 studiepoeng ved HLT hjemmefra

Høyskolen (HLT) utfordrer pastorer og andre ledere til å ta faget «Misjonale menigheter og livslang læring» våren 2020 mens samfunnet rundt er preget av situasjonen med koronaviruset.
Les mer

Nesten 300 til lederkonferansen

Utfordringen i år er Jesu ord: "Følg meg ..." Om du har glemt å melde deg på er det fremdeles mulig å få del i fellesskapet, men ta kontakt om det med en gang.
Les mer
1 - 3 av 86
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone