– Frykt ikke pressen
– Frykt ikke pressen
10 januar 2019
Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, oppfordrer kristne til å engasjere seg i media. – Kristenfolk har en viktig stemme inn i verdidebatter i vår tid, mener hun.

Av Ingunn Marie Ruud

Sammen med redaktør for lokalavisen VårtOslo, Vegard Velle, gjestet VG-redaktør Hanne Skartveit det tverrkirkelige arrangementet Bønn for Oslo torsdag morgen.

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen, intervjuet de to redaktørene og spurte hva de tenkte om at både Donald Trump og en del kristne miljøer skaper et fiendebilde av pressen.

– Det er synd og destruktivt at en del miljøer bygger opp rundt dette. Krigen mot media som Trump har erklært er farlig. Vi er ikke partiske og ønsker å speile samfunnet slik det er. Jeg mener vi gir rom for mange ulike stemmer både i debatten og dekningen av sakene våre, sier Skartveit.

Skartveit tror sekulariseringen har gjort at kristendommen føles mer fremmed for mange.

– Men jeg opplever at vi i VG tar tro og de kristne miljøene på alvor og har en respekt for dem. At tro er blitt mer fremmedgjort i samfunnet gjør seg utslag i alle offentlige samtaler.

Frykt for å bli misforstått
Andreassen tror skepsisen til pressen i en del miljøer gjerne kommer av en frykt for å bli fremstilt feilaktig.

– Man er redd for å bli misforstått og feiltolket, som kan være lett å oppleve hvis journalistene har lavt kunnskapsnivå eller har en tydelig agenda, sier pastoren.

Han tror også at det i noen miljøer er behov for en tydelig fiende og at pressen, som kan skrive negative ting, blir et enkelt fiendebilde.

Skartveit var klar i sin tale da hun ble bedt om å gi en utfordring til kristenfolket.

– Frykt ikke! Ikke vær redd for pressen og diskusjoner. Vi er ikke farlige. Gå ut og delta i debatten. Det finnes viktige verdispørsmål hvor også de kristne har en viktig stemme, sier VG-redaktøren.

Spør alltid om gudstro
I sin VG-podcast spør Skartveit alltid sine gjester om de tror på Gud.

– Jeg synes det er et spennende spørsmål som gjør at du kommer litt innpå folk. Noen vil ikke svare og synes det er veldig personlig, mens andre svarer åpent og greit.

– Hvorfor tror du dette oppleves som så privat?

– Jeg tror det har blitt mer privat enn det var for en del år siden. Det er blitt litt mer fremmed og folk snakker lite om troen sin. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor det er sånn, sier Skartveit.

Hun tror en eventuell avstand mellom pressen og de kristne går begge veier.

– Kanskje kristne er for lite opptatt av journalistikk. For få journalister blant de kristne og for få kristne blant journalistene skaper kanskje en avstand. Det kristne miljøet er en viktig del av det norske samfunnet, som kanskje vi ikke er nok nysgjerrige på heller.

Anmeldte 52 gudstjenester
En avis som har tatt grep for å inkludere kristen-Norge i journalistikken er den lokale nettavisen VårtOslo. I 2018 hadde de en artikkelserie der Kjersti Opstad besøkte 52 gudstjenester i hovedstaden og skrev en slags anmeldelse av dem.

VårtOslo-redaktør Vegard Velle forteller at tilbakemeldingene stort sett har vært positive.

– I de aller fleste kommentarene vi har fått synes folk det er bra at noen gir kirken oppmerksomhet. Mange kirkelige miljøer føler at de blir litt oversett. De tar opp viktige ting lokalt og samler mange i nettverk men blir nok litt ignorert, sier han.

– Frykt ikke pressen Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, Erik Andreassen (t.v.), intervjuet redaktørene Hanne Skartveit og Vegard Velle om pressens rolle og det fiendebildet enkelte miljøer skaper av dem under Bønn for Oslo torsdag morgen. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Velle mener det bare skulle mangle at ikke noen gir rom for kirkene i journalistikken.

– Vi har følt det har vært på sin plass. Jeg har også selv blitt klokere på det som skjer og har fått et mer positivt inntrykk av kirken ved å følge serien, sier han.

Redaktøren mener de religiøse miljøene er en viktig del av det Oslo-folk engasjerer seg for og vil fortsette å ha et øye til dem fremover selv om serien om gudstjenester nå er over. KPK

 

FAKTA OM BØNN FOR OSLO

  • Siden 2000 har ulike menigheter i Oslo årlig arrangert en tverrkirkelig bønneuke der de flere dager samles og ber spesielt for byen.
  • Formålet for Bønn for Oslo er: Kristne samlet til bønn for Oslo, til velsignelse for byen og utrustning og inspirasjon.
  • I år arrangeres Bønn for Oslo fra 9.- 13. januar i lokalene til Filadelfiakirken i Oslo.
  • En oppdragsgivende komité tjener menighetene i byen ved å ha det overordnede ansvaret for Bønn for Oslo. Den består av personer fra Filadelfiakirken, Storsalen og Oslo misjonskirke Betlehem.
  • 23 ulike menigheter er med som arrangører i år.

Kilde: bonnforoslo.no

Les også

Exit for magasinet Baptist.no

Før jul sendte informasjonsleder Roger Dahl ut siste nummer av magasinet Baptist.no til abonnentene.
Les mer

139 år med bladutgivelse er historie

Vi ser tilbake og deler noen få glimt fra alle årene Banneret var "limet" som bindet baptistene sammen.
Les mer

Kristne bokhandlere presses av netthandel

Kristne bokhandlere har stadig færre kunder i butikkene. Nå merker de også et press fra kristne forlag som både konkurrerer med dem og er avhengige av dem.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone