Exit for magasinet Baptist.no
Exit for magasinet Baptist.no
23 januar 2019
Før jul sendte informasjonsleder Roger Dahl ut siste nummer av magasinet Baptist.no til abonnentene.

Beslutningen om å legge ned magasiner tok et enstemmig hovedstyre i Baptistsamfunnet i fjor sommer. Konklusjonen var at kostnadene ved produksjonen var for stor i forhold til nytteverdien. Den digitale hverdagen innhentet baptistene, som hvert år måler økte besøkstall på nettsidene, og også formidler flere saker på nettsidene enn tidligere.

- I årene framover vil satsningen på nettsider, kombinert med nyhetsbrev og sosiale medier være vår viktigste kanal ut, sier informasjonsleder Roger Dahl.

Magasinet Baptist.no hadde på tampen vel 2.100 abonnenter, av disse betalte rundt 450 frivillig kontingent. Fra 2010 kom magasinet ut seks ganger i året, i fulldistribusjon for å nå alle baptisthjem. I starten var opplaget på 3600 eksemplarer, og en nådde mange med magasinet. Opplaget har gått gradvis nedover hvert eneste år i takt med at folk har gått bort, har flyttet og adresseendring har uteblitt.Nye medlemmer er i liten grad blitt fanget opp. I tillegg har bladet gradvis blitt gjenstand for reduksjon i omfang. Informasjonslederen vedgår at det mot slutten gikk ut over produktet leserne fikk i postkassen.

Avisen Dagen skrev om nedleggingen av magasinet Baptist.no for noen dager siden. Informasjonsleder Roger Dahl sa da:

– Å lage et magasin krever mye ressurser, men det vi mot slutten fikk laget ble egentlig så smått. Det var rett og slett ikke noe særlig gøy lenger, sier Dahl. Alternativ til nedleggelse burde være en kraftig oppgradering av magasinet med tydelige tematiske artikler og en bred belysning av ulike saksområder. Men det ville kreve mer arbeidstid og produksjonsmidler enn Baptistsamfunnets budsjetter gir rom for.

– Vi har fått enkelte tilbakemeldinger fra baptister som sier de kommer til å savne bladet, men vi må nok bruke ressursene våre på en mer effektiv måte i fremtiden. Erfaring fra eget hjem viser at flotte, innholdsrike tidsskrifter blir liggende uten å bli lest. Leservanene har endret seg veldig mye i mange hjem i løpet av de senere årene, understreker Dahl til avisen Dagen.

Kostnadene ved produksjon og utsendelse av magasinet Baptist.no har kostet så mye de siste årene, at en i budsjettet for 2019 har omdisponert mer enn 150.000 kroner til andre tiltak enn produksjon av magasinet. Da er salgs- og abonnements inntekter trukket fra. I tillegg kommer frigjort arbeidstid, som brukes til andre arbeidsoppgaver, blant annet menighetsrådgiverarbeid.

- Det er fremdeles litt rart at det ikke hører med i arbeidsoppgavene å lage magasinet, sier Roger Dahl, som har arbeidet med informasjon og bladproduksjon hos Baptistsamfunnet siden 1997. Bannerets historie, som magasinet Baptist.no het tidligere, er mye lengre. Allerede i 1878 kom det ut en prøveutgave, og fra 1880 var det regulære utgivelser. Etter hvert med ny utgave hver eneste uke, men det var før nettsidene ble den naturlige kommunikajsonskanalen og nyhetsformidlingen ble flyttet dit.

Bildetekst: Informasjonsleder Roger Dahl med siste utgave av magasinet Baptist.no. Foto: Ellen Oseland

Les også

139 år med bladutgivelse er historie

Vi ser tilbake og deler noen få glimt fra alle årene Banneret var "limet" som bindet baptistene sammen.
Les mer

Kristne bokhandlere presses av netthandel

Kristne bokhandlere har stadig færre kunder i butikkene. Nå merker de også et press fra kristne forlag som både konkurrerer med dem og er avhengige av dem.
Les mer

– Frykt ikke pressen

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, oppfordrer kristne til å engasjere seg i media. – Kristenfolk har en viktig stemme inn i verdidebatter i vår tid, mener hun.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone