9 av 10 tror bistand hjelper
9 av 10 tror bistand hjelper
5 mars 2018
90 % tror at bistand hjelper. Aller størst tro har de på arbeidet som drives av misjonsorganisasjoner. Fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann i Digni er glad for tilliten.

Dette kommer frem i en undersøkelse avisen Dagens analyseteam utførte for Digni i fjor høst. I alt 612 av Dagens lesere fra hele spekteret av kirkesamfunn svarte på spørsmål om bistand og kjennskap til bistandsorganisasjonen Digni.

­­–Det er godt å se at folk anerkjenner og har troen på alt det gode arbeidet som drives for å bekjempe fattigdom og menneskerettighetsbrudd, sier fungerende generalsekretær Elizabeth Laura Walmann i Digni.

 

Mest tro på misjonsorganisasjonene
På spørsmålet om hvem man tror oppnår best resultater i kampen mot fattigdom, svarer 71% at de tror mest på arbeidet som drives av misjonsorganisasjoner. Respondentene kunne velge flere svaralternativer, så på en andreplass kom FN og andre internasjonale organisasjoner, de mest kjente norske bistandsorganisasjonene og privat drevet bistandsarbeid, som fikk rundt 25% hver.

Undersøkelsen viste også at et flertall ikke gir opp troen på bistand, selv om korrupsjonssaker blir avdekket. Mange uttrykte at avdekking av korrupsjonssaker er betryggende fordi det viser gode kontrollrutiner innad i organisasjonene (38% av respondentene), og det er bare 3% av respondentene som mister troen på bistand når korrupsjonssaker avdekkes.

­

Opptatt av forfulgte kristne
–Korrupsjon er alltid krevende og det rammer hardt i alle ledd, ikke minst for de som skulle vært hjulpet gjennom misbrukte midler. Organisasjonene jobber kontinuerlig for å bevisstgjøre samarbeidspartnere, og ikke minst snakke om områder som kan sees på som gråsoner. Selv om det er nulltoleranse, vil dessverre slike saker oppstå fra tid til annen. At det oppdages er positivt fordi det viser gode kontrollrutiner. Det er godt at folk greier å se nyansert på dette, sier Walmann.

I undersøkelsen ble respondentene bedt om å markere ut de internasjonale spørsmålene som opptar dem mest. De kunne krysse av på flere alternativer. Forfulgte kristne (77%) og fattigdomsbekjempelse (67%) er det flest som er opptatt av. Moderne slaveri (52%) og vold mot kvinner (49%) var også viktig for respondentene, mens klimaendringer (25%) og dyrs rettigheter (10%) var viktig for færre av dem som svarte.

 

Lite kjennskap til paraplyorganisasjon
Digni er en paraplyorganisasjon for 20 norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner som driver med langsiktig utviklingsarbeid i rundt 35 land. Digni forvalter årlig rundt 160 millioner kroner statlige midler fra Norad, som fordeles ut til medlemsorganisasjonenes arbeid. Misjonsalliansen, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske Misjonsselskap, Pinsemisjonen og Normisjon er blant organisasjonene som mottar mest støtte gjennom Digni.

Digni ble opprettet i 1983 og het da Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. Organisasjonen byttet navn i 2011, og opplever at mange i kristne kretser fortsatt ikke vet hvem de er. Undersøkelsen i Dagen avdekket at 55% av de spurte ikke har hørt om Digni. Når respondentene blir bedt om å gjette hva de jobber med, svarer 50% bistandsarbeid, mens 26% tror de jobber med digitale løsninger.

–Vi er en instans mellom staten og medlemsorganisasjonene, så det er ikke så rart at folk har lite kjennskap til oss. Vi driver imidlertid mye politisk påvirkningsarbeid for å sikre gode rammevilkår og sørge for at bistandsarbeid drevet av misjonsorganisasjoner fortsatt blir tilgodesett over statsbudsjettet. Jeg tror dette arbeidet kan styrkes gjennom at flere får kjennskap til hvem vi er, mener Dignis fungerende generalsekretær.

Les også

Norad avviser rent tillitsbasert bistand

ADVARER: I Norad mener man norske misjonsorganisasjoner som driver med bistand, står i fare for operere i en blindsone fordi de deler livssyn med dem som mottar den norske bistanden. Noe en oforsøker å være seg bevist innen baptistenes bistands- og misjonsarbeid.
Les mer

Et håndslag til helsearbeidet i Bas-Uélé

20.juni var Rita og Arild Henningsen innom kontoret til Baptistsamfunnet og overleverte 142.750 kroner som de har samlet inn til helsearbeidet i Bas-Uélé
Les mer

På oppdrag i Chin-staten

Før påske var misjonsleder Lise Kyllingstad på besøk i Burma for å se på ulike muligheter for bistands– og hjelpearbeid inn i Chin-staten.
Les mer
1 - 3 av 84
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone