Et blikk på norsk antisemittisme
Et blikk på norsk antisemittisme
12 desember 2017
Antisemittisme og antijudaisme har en forhistorie, som er en viktig grunn til at den nazi-tyske okkupasjon kunne gjennomføre sitt Holocaust på norsk jord – uten å bli stoppet av norsk politi eller de norske trossamfunn.

Av Peder-Martin Idsøe Liland

Forsøket på nazifisering av norsk samfunnsliv og norske tros- og livssynssamfunn kom brått og brutalt med okkupasjonen 9. april 1940. Men antisemittisme og antijudaisme har en forhistorie, som er en viktig grunn til at den nazi-tyske okkupasjon kunne gjennomføre sitt Holocaust på norsk jord – uten å bli stoppet av norsk politi eller de norske trossamfunn.

Det felleskristne «Kristent Samråds» taushet fram til 10. november 1942 er uforståelig. Politiets rolle den 26. november 1942 ga forbrytelsen en ferniss av lovlighet og ble utført med letthet. Det er 75 år siden dette rammet det norske samfunn og de norske jøder: det største tap av norske liv under krigen.

Et blikk på norsk antisemittisme

Misjonsskolen/Baptistenes Teologiske Seminars avgangskull i 1939, vi ser Arnold Øhrn sentralt i bildet bakerst, femte fra høyre. Senere det året deltar han i BWA-kongressen i Atlanta, der han fremmer uttalelsen mot nazismen og mot alle former for diskriminering på grunnlag av rase. Foto: ukjent, hentet fra privat album.

 

Norsk antisemittisme og spesielt den nazi-tyske okkupasjons overgrep mot norsk rettssikkerhet er et tema som må belyses fra mange hold, også fra vårt hold som norske baptister. Arkiver er åpnet og innbyr oss til en bedre forståelse av okkupasjonstiden. Men vi savner en rekke kilder i vår sammenheng om den rolle vi som tros- og livssynssamfunn faktisk spilte, skal vi kunne få et et klarere bilde av den tiden. Uten dette vil historien tegne oss som sløve tilskuere til den groveste forbrytelse i norsk rettshistorie, både da det skjedde, og nå i ettertid. Som nasjon tok det oss 70 år å ta dette inn over oss, før minnesmerker ble reist.

Et blikk på norsk antisemittisme

Familien Becker omkom i Auschwitz. Det kom aldri noen dødsannonse i Stavanger Aftenblad. Sønnen Herbert flyktet til Storbritannia, var navigatør for RAFs bombefly. Snublesteinene er i fortauet ved Biskop Njålsgate 30 i Stavanger. Foto: Peder MIL

Les Peder Martin Idsøe Lilands artikkel

Artikkelen er trykket i tidskriftet Baptist 1/2017. Tidsskriftet gis ut av Norsk Baptist-Historisk Selskap. les mer om selskapets arbeid og tidsskriftet på nettsiden til selskapet.

Tittelbilde: Henry Be

Relaterte dokumenter

Les også

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer

Stolt historie

For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!
Les mer

En ny tid for sosial rettferdighet

På grunn av arbeideropprøret for 124 år siden i USA markerer vi 1. mai. Martin Luther King tok kampen videre. På Norges kristne råds sider finner du en refleksjon over de historiske linjene som har gitt oss rettighetene vi har i dag.
Les mer
1 - 3 av 124
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone