Et blikk på norsk antisemittisme
Et blikk på norsk antisemittisme
12 desember 2017
Antisemittisme og antijudaisme har en forhistorie, som er en viktig grunn til at den nazi-tyske okkupasjon kunne gjennomføre sitt Holocaust på norsk jord – uten å bli stoppet av norsk politi eller de norske trossamfunn.

Av Peder-Martin Idsøe Liland

Forsøket på nazifisering av norsk samfunnsliv og norske tros- og livssynssamfunn kom brått og brutalt med okkupasjonen 9. april 1940. Men antisemittisme og antijudaisme har en forhistorie, som er en viktig grunn til at den nazi-tyske okkupasjon kunne gjennomføre sitt Holocaust på norsk jord – uten å bli stoppet av norsk politi eller de norske trossamfunn.

Det felleskristne «Kristent Samråds» taushet fram til 10. november 1942 er uforståelig. Politiets rolle den 26. november 1942 ga forbrytelsen en ferniss av lovlighet og ble utført med letthet. Det er 75 år siden dette rammet det norske samfunn og de norske jøder: det største tap av norske liv under krigen.

Et blikk på norsk antisemittisme

Misjonsskolen/Baptistenes Teologiske Seminars avgangskull i 1939, vi ser Arnold Øhrn sentralt i bildet bakerst, femte fra høyre. Senere det året deltar han i BWA-kongressen i Atlanta, der han fremmer uttalelsen mot nazismen og mot alle former for diskriminering på grunnlag av rase. Foto: ukjent, hentet fra privat album.

 

Norsk antisemittisme og spesielt den nazi-tyske okkupasjons overgrep mot norsk rettssikkerhet er et tema som må belyses fra mange hold, også fra vårt hold som norske baptister. Arkiver er åpnet og innbyr oss til en bedre forståelse av okkupasjonstiden. Men vi savner en rekke kilder i vår sammenheng om den rolle vi som tros- og livssynssamfunn faktisk spilte, skal vi kunne få et et klarere bilde av den tiden. Uten dette vil historien tegne oss som sløve tilskuere til den groveste forbrytelse i norsk rettshistorie, både da det skjedde, og nå i ettertid. Som nasjon tok det oss 70 år å ta dette inn over oss, før minnesmerker ble reist.

Et blikk på norsk antisemittisme

Familien Becker omkom i Auschwitz. Det kom aldri noen dødsannonse i Stavanger Aftenblad. Sønnen Herbert flyktet til Storbritannia, var navigatør for RAFs bombefly. Snublesteinene er i fortauet ved Biskop Njålsgate 30 i Stavanger. Foto: Peder MIL

Les Peder Martin Idsøe Lilands artikkel

Artikkelen er trykket i tidskriftet Baptist 1/2017. Tidsskriftet gis ut av Norsk Baptist-Historisk Selskap. les mer om selskapets arbeid og tidsskriftet på nettsiden til selskapet.

Tittelbilde: Henry Be

Les også

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Rettferdskonferansen

De siste to årene har rettferdskonferansen samlet kristne fra hele Norge for å dele erfaringer i arbeidet med å fremme rettferdighet. I år blir konferansen digital. Det betyr at kristne i alle deler av landet enkelt kan delta. Les mer.
Les mer

Slik kan kirken bidra i arbeidet mot rasisme

«Det viktigste jeg kan si er at det finnes rasisme i Norge», sier Temesgen Kahsay.
Les mer
1 - 3 av 126
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone