Tar vare på den baptistiske historie og arv
Tar vare på den baptistiske historie og arv
Norsk Baptist-Historisk Selskap (NBHS) ble etablert for å ta var på den baptistiske historie og arv i Norge. Selskapet har sine arkiver og tilgang på kontorplass i tilknytning til Det Norske Baptistsamfunns skoleeiendommer på Stabekk.

Selskapets samlinger består av arkiver fra Baptistsamfunnet, noen av dets menigheter og arbeidsgrener, en rekke privatarkiver og bildesamlinger, av baptistrelatert litteratur, og mye mer som er verdt å ta vare på for ettertiden.

Det heter i selskapets vedtekter at formålet er å ta vare på og føre register over historisk materiale av betydning for kunnskap om og forståelse av baptismen i Norge. Videre skal selskapet ved sitt arbeid stimulere til engasjement rund og arbeid med de norske  baptisters historie (§2).

Selskapet har siden 1994 gitt ut tidskriftet Baptist, som er tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis, og ga i 2012 ut boken om norsk predikantutdanning gjennom 100 år.

Styret

Styret for NBHS ledes av Ellen Oseland, Drammen. Tlf. 99243588

Styret for øvrig består av:
Gunnar Jan Eines, Raufoss
Jakob Gjøsæter, Arendal
Geir Rise, Drammen
Roger Dahl, Drammen

David Hunstad, Drammen (vara)
Arne J. Holte, Skien (vara)

Redaksjon tidskriftet Baptist

Styret med leder Ellen Oseland som ansvarlig Tlf. 99243588

Medlemskap
Medlemsavgift personlige medlemmer er 200 kroner
Medlemsavgift menigheter / arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn er 400 kroner
Henvendelser angående medlemsskap

Derfor bør du bli medlem!

Baptist
Selskapet gir ut tidsskriftet Baptist – Tidsskrift for baptistisk historie, teologi og praksis to ganger i året
Årsabonnement koster 150 kroner
Løssalg av et blad koster 100 kroner
Medlemmer får tidsskriftet
Henvendelser angående abonnement

Index tidligere utgaver av tidsskriftet Baptist

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone