Ny trossamfunnslov utfordrer
Ny trossamfunnslov utfordrer
10 oktober 2017
Generalsekretær Terje Aadne er tydelig i sin kommentar til forslaget om lov om tros- og livssynssamfunn.

Forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn utfordrer grunnlovens likebehandlingsprinsipp og den positivt støttende tros- og livssynspolitikken Norge har hatt inntil nå.

Med forslaget til å begrense støtten av trossamfunn til over 500 medlemmer vil et flertall av frikirkelige menigheter som ikke er organisert i en felles struktur ikke kunne få tilskudd. Å foreslå paraplyorganisering av trossamfunn er å tvinge trossamfunn inn i en organisasjonsform som for mange kolliderer med deres overbevisning og egenart. Dette utfordrer trosfriheten og likebehandlingen.

De mange trosfellesskapene og menighetene i Norge er viktige samfunnsbyggere. De inkluderer mennesker i fellesskap, skaper sosiale nettverk, er viktige for frivilligheten i mange av våre lokalsamfunn og bidrar til integrering av nye landsmenn. 

Kirkene og trossamfunnene i Norge gjør et stort arbeid i forhold til barn og unge over hele landet.

Når man samtidig med å sette en grense for å oppnå statsstøtte på 500 medlemmer samtidig foreslår at kun personer over 15 år skal motta støtte, svekkes mange av de menighetene som bidrar for barn og unge i lokalsamfunnet.

Fellesskap med unge familier og mange barn vil utløse langt mindre støtte. Sammen med kravet om 500 medlemmer vil dette gi en skjevfordeling og et stort antall trosfellesskap og menigheter vil kunne falle utenfor ordningen. Summen av denne effekten vil kunne bryte med likebehandling av tros og livssynssamfunn i Norge. 

Jeg vil utfordre politikerne på stortinget og i regjeringen til å se verdien i det samfunnsbidraget menighetene, og tros og livssynssamfunnene, store som små, gir året rundt til lokalsamfunn og enkeltmennesker, til barn og unge. Det er et frivillighetsbidrag som ikke kan gjøres opp i kroner, men som har samfunnsøkonomisk verdi langt utover den støtte som i dag gis.

Av Terje Aadne

Baptistsamfunnet er høringsinstans og vil gi høringsvar inne nfristen for det.

 

Relaterte lenker

Les også

Positive signaler i forslag til ny trossamfunnslov

Fredag la Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fram forslag til ny lov for trossamfunnene i statsråd. Mange av innspillene fra høringsutkastet i 2017 er det tatt hensyn til i lovforslaget.
Les mer

Tar ikke gjenvalg

Terje Aadne har varslet hovedstyret at han avslutter tjenesten som generalsekretær sommeren 2020, etter ti år som Baptistsamfunnets leder.
Les mer

En julehilsen om håp

- Vi feirer at Jesus har kommet og håpet er at han skal komme igjen for å gjøre allting nytt, sier generalsekretær Terje Aadne i sin julehilsen.
Les mer
1 - 3 av 31
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone