Ny trossamfunnslov utfordrer
Ny trossamfunnslov utfordrer
10 oktober 2017
Generalsekretær Terje Aadne er tydelig i sin kommentar til forslaget om lov om tros- og livssynssamfunn.

Forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn utfordrer grunnlovens likebehandlingsprinsipp og den positivt støttende tros- og livssynspolitikken Norge har hatt inntil nå.

Med forslaget til å begrense støtten av trossamfunn til over 500 medlemmer vil et flertall av frikirkelige menigheter som ikke er organisert i en felles struktur ikke kunne få tilskudd. Å foreslå paraplyorganisering av trossamfunn er å tvinge trossamfunn inn i en organisasjonsform som for mange kolliderer med deres overbevisning og egenart. Dette utfordrer trosfriheten og likebehandlingen.

De mange trosfellesskapene og menighetene i Norge er viktige samfunnsbyggere. De inkluderer mennesker i fellesskap, skaper sosiale nettverk, er viktige for frivilligheten i mange av våre lokalsamfunn og bidrar til integrering av nye landsmenn. 

Kirkene og trossamfunnene i Norge gjør et stort arbeid i forhold til barn og unge over hele landet.

Når man samtidig med å sette en grense for å oppnå statsstøtte på 500 medlemmer samtidig foreslår at kun personer over 15 år skal motta støtte, svekkes mange av de menighetene som bidrar for barn og unge i lokalsamfunnet.

Fellesskap med unge familier og mange barn vil utløse langt mindre støtte. Sammen med kravet om 500 medlemmer vil dette gi en skjevfordeling og et stort antall trosfellesskap og menigheter vil kunne falle utenfor ordningen. Summen av denne effekten vil kunne bryte med likebehandling av tros og livssynssamfunn i Norge. 

Jeg vil utfordre politikerne på stortinget og i regjeringen til å se verdien i det samfunnsbidraget menighetene, og tros og livssynssamfunnene, store som små, gir året rundt til lokalsamfunn og enkeltmennesker, til barn og unge. Det er et frivillighetsbidrag som ikke kan gjøres opp i kroner, men som har samfunnsøkonomisk verdi langt utover den støtte som i dag gis.

Av Terje Aadne

Baptistsamfunnet er høringsinstans og vil gi høringsvar inne nfristen for det.

 

Relaterte lenker

Les også

Julen – en vandring og medvandring i lyset

Generalsekretær Terje Aadne skriver i sin julehilsen til landets baptister at julen en en god anledning til takknemlighet for måten Jesus har lyst opp livsveien på!
Les mer

Baptisme, hvor er din brodd?

Engasjementet for trosfrihet, menneskerettigheter og et prinsipielt skille mellom stat og kirke synes å ha stilnet blant norske baptister og mistet noe av sin brodd.
Les mer

Kan Jesu verdisyn være lakmustesten på vår dialog og vår verdipolitikk?

Stem på de politikerne som har en grunntone i sitt verdisyn og sin retorikk som matcher det Jesus sa og gjorde og som bygger opp under rettferdighet, tillit og frihet. Norske og kristne verdier har blitt løftet frem som viktige i årets valgkamp.
Les mer
1 - 3 av 27
1 2 3 4 5 ... 9 Neste

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone