Ber om forbønn for prosessene og  menighetene fram til neste landsmøte
Ber om forbønn for prosessene og menighetene fram til neste landsmøte
27 oktober 2023
Hovedstyret har registrert uroen og bekymringen på ulikt hold etter landsmøtevedtaket om samliv. Styret varsler at forslag til suspensjonsordning, som landsmøtet ba om, vil bli sendt på høring i god tid før neste landsmøte.

Illustrasjonsfoto:  Steve JohnsonUnsplash

 

Til menighetene i
Det Norske Baptistsamfunn


Kjære menigheter
Guds fred og takk for sist til dere som var på Landsmøtet i Ålesund. Det var noen gode dager og flotte kveldssamlinger med fokus på barn og unge. Dette på tross av en vanskelig sak om samlivsetikken som medførte at mange reiste fra landsmøtet med ulike opplevelser og følelser.

Vi erfarer at flere menigheter og enkeltpersoner har reagert på det som ble vedtatt i sak7 LM 2023 angående samlivsetikken. Flere opplever at vedtaket overstyrer menighetenes selvstendighet og retten til å velge egne pastorer og ledere. Noen menigheter har i etterkant av landsmøtet opplevd stor uro i forhold til vedtaket og har derfor sett nødvendigheten av å gjøre noen menighetsvedtak for å skape ro og blant annet unngå utmeldelse og splittelse i menigheten. Hovedstyret kan forstå at menighetene så et behov for å gjøre noen vedtak på grunn av reaksjonene som kom. Samtidig oppleves det uheldig at disse menighetene har gjort slike vedtak på nåværende tidspunkt, som blant annet indikerer at de ikke vil forholde seg til vedtaket i sak 7. Og dette før hovedstyret har begynt å jobbe med vedtaket og vurdert hvordan dette påvirker menighetene og fellesskapet i Baptistkirken Norge. Selv om det var et tydelig vedtak i Landsmøtet, har vi fortsatt en vei å gå med nye vedtak og vedtektsendringer på kommende landsmøter med bakgrunn i vedtaket i sak 7. Derfor ser hovedstyret nødvendigheten av å se på mulige alternative løsninger.

Det har i etterkant av landsmøtet kommet flere henvendelser, både fra menigheter og enkeltpersoner, med reaksjon på landsmøtevedtaket samt bekymring for hva dette vil bety for Baptistkirken Norge. Det er også kommet reaksjoner på vedtak enkeltmenigheter har gjort i etterkant av landsmøtet, som en følge av landsmøtevedtaket, og de ulike medieoppslagene som har vært.

Hovedstyret sammen med generalsekretæren og administrasjonen følger opp de henvendelser vi får samtidig som vi skal følge opp vedtak gjort i landsmøtet og forberede saker til landsmøtet 2024. Det vil bli brukt noe tid på de innspill som er mottatt, for å få en best mulig oversikt. Det kan derfor ta noe tid før vi responderer på henvendelsene. Vi har samtaler med både enkeltpersoner og menigheter. Her gjelder det ikke å være raskest mulig ute, men å finne den klokeste og best mulige tilnærmingen. Vi kommer til å utarbeide noen forslag som blir sendt på høring, sannsynligvis etter hovedstyremøtet i november. Vi kommer også til å se på mulige alternative løsninger for å ivareta fellesskapet i Baptistkirken Norge på best mulig måte og med tanke på at vedtektsendringer vil kreve 2/3 flertall.

Denne saken vil som de fleste av dere nok forstår, fortsatt ta mye tid de neste årene. Samtidig skal vi jobbe med det viktigste vi gjør, å forkynne evangeliet om Jesus og bygge Guds menighet på jord.

Vi ber om forbønn for denne saken og menighetene.

Ønsker dere besøk eller samtale om saken, kan dere ta kontakt med generalsekretær Bjørn Bjørnø.

Lillehammer, 26. oktober 2023

På vegne av Hovedstyret
Sissel-Merete Berg/s
Hovedstyreleder

Les også

Bente ba til Gud om å få ikke-kristne venner

– Integrering skjer når man lever livene sine sammen, sier baptistpastoren Bente Sandtorp som ville ut av kristenbobla. Dermed startet hun like godt sin egen menighet.
Les mer

Folkehøgskole i vekst dyrker storbynærheten

Folkehøgskolene sliter med rekrutteringen, men en skole i Bærum har hatt fire år med unik elevvekst. Mye skyldes nærheten til Norges største by, tror skolens rektor som snart går av.
Les mer

Vil bidra til et robust kirkesamfunn

Elise Angen leder arbeidet med baptistisk identitet, BID2022. Landsmøtet fikk en kort presentasjon om prosessen og hvordan de har jobbet fram til nå.
Les mer
1 - 3 av 46
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone