- Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud
- Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud
10 april 2011
Generalsekretær Newille Callam i Baptist World Allianse ved 150-årsjubileet
Det var utfordringen fra generalsekretæren for Baptist World Alliance da han besøkte Norge i forbindelse med medarbeiderkonferansen. Besøket markerte starten på 150-årsjubileet. Rammen rundt Callams besøk var den årlige medarbeiderkonferansen, som samlet pastor og menighetsledere fra hele landet. I tilknytning til konferansen arrangerte Baptistsamfunnet også det årlige samarbeidsrådsmøtet, der lederne for alle deler av Baptistsamfunnets virksomhet møtes til rådslagning. I tillegg var det tid til festbankett og å feire gudstjeneste sammen med baptister fra hele Oslo-regionen. Tema for konferansen var ”Radikal, misjonal og relevant”, en utfordring for en bevegelse med 150-års historie å se tilbake på. Medarbeiderkonferansen var i år lagt til Holtekilen folkehøgskole. Mens både Bærum Baptistkirke og Oslo 1. Baptistkirke ble benyttet til arrangement i tilknytning til konferansen. Pilegrimer Generalsekretær Callam snakket om baptistene som pilgrimsfolket på vandring, der det konstante er Guds handling i Jesus Kristus og vårt kall til tjeneste: ” Vi er på vandring for Gud, med Gud og til Gud”. Callam hadde blant annet en sesjon sammen med Truls Åkerlund, som er lærer ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Åkerlund hadde flere sesjoner. Han poengterte at vi ofte gjør Gud til mindre enn Gud, mens vår oppgave er å kommunisere evangeliet. Kirkestatistikken forteller oss noe om vi har greid det eller ikke. Som kristen kirke kan vi ikke godta at vi blir marginalisert, for budskapet gjelder alle mennesker. Gud møter oss mennesker der vi er, og setter oss i bevegelse som sitt pilegrimsfolk. Kristenliv er derfor et liv i forandring og forvandling. Familien i fokus Rune Landrø fra Indremisjonsforbundet var utfordret av barne- og ungdomsforbundet (NBUF). Han gjorde blant annet noen betraktninger rundt undersøkelser som viser hva mennesker opplever som viktige for sin vei til Gud og vandring med ham. Det viste seg at familien og foreldrene hadde en svært viktig funksjon her, og dels også forbildet og involvering fra pastor. Landrø sitt foredrag var med å belyse arbeidet som er satt i gang for å utvikle en strategi for å nå og bevare ungdom. Dette arbeidet ledes av NBUFs stab. Felles med pinsevennene En formiddag var satt av til fellesskap med Pinsebevegelsens predikantkonferanse. Karl Inge Tangen, faglig leder ved Høyskolen for Ledelse og Teologi som drives i fellesskap av pinsevenner og baptister var foredragsholder. Han delte sin vurdering av hva som får menigheter til å fungere som ekte kristne, ikke bare hensiktsdrevet men Gudsdrevet, i en sekulær tid. Han brukte to eksempelmenigheter fra London og København.

Les også

Pinsefeiring over hele verden

Baptist World Alliance har satt sammen en video medklipp fra baptisters pinsefeiring over hele verden.
Les mer

Se internasjonal pinsegudstjeneste

I pinsen 2020 marker baptister over hele verden samhold, i lovprisning, fellesskap og økonomisk støtte til koronarammede
Les mer

Sammen som baptister!

- I pinsen markerer baptister over verden samholdet, i bønn, lovprisning og givertjeneste, i kampen mot Korona-pandemien, sier generalsekretær Elijah M. Brown i en oppfordring til baptister verden over.
Les mer
1 - 3 av 32
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone